Komunikaty

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
informuje, że od 14.04.2020 r. (wtorek)
zostaje wznowiona praca KASY
na dotychczasowych zasadach.

Ze względu na bezpieczeństwo Klientów
i Pracowników obsługa przy stanowisku kasowym po 1 osobie.