Komunikaty

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Św.

 Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Św., na lata 2016-2023.

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachowego:

 • os. Rosochy nr 8 - 632.000 zł
 • os.  Rosochy nr 9 - 316.100 zł
 • os.  Rosochy nr 10 - 316.100 zł
 • os.  Rosochy nr 79 - 500.000 zł
 • os.  Rosochy nr 90 - 316.100 zł
 • os.  Rosochy nr 91 - 421.400 zł
 • os.  Rosochy nr 92 - 526.900 zł
 • os.  Rosochy nr 99 - 316.000 zł
 • os.  Rosochy nr 100 - 316.100 zł

2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

 • ul. Rynek  nr 9 - 140.000 zł
 • ul. Siennieńska nr 9 - 160.000 zł

3. Termomodernizacja budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” na os. Stawki 47 wraz z budową dźwigu osobowego oraz remontem pokrycia dachowego - 375.000 zł.

4. Termomodernizacja oraz remont Społecznego Domu Kultury „Malwa”  - 410.000 zł

5.  Remont drogi, parkingu , chodników  i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody  -  230.000 zł.

6. Budowa parkingu na około 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy - 230.000 zł.

7. Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy - 104.000 zł.

8. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną - 48.000 zł.