Komunikaty

Informacja - budowa garaży

Uprzejmie informujemy, iz zamierzamy wybudować garaże na samochody osobowe w ilości 16 szt. w okolicach Osiedlowego Domu Społecznego "Malwa" na os. Stawki oraz garaże na samochody osobowe w ilości 49 szt. w rejonie budynków wielorodzinnych nr: 105 i 111 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" oraz obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego - do zadań Walnego Zgromadzenia należy podjęcie stosownej Uchwały w sprawie zbycia udziałów w gruncie, na którym zlokalizowane zostały przedmiotowe garaże.