Komunikaty

Nowy przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy z negocjacjami, odbywający się według Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na budowę zespołu 4 budynków garażowych  na samochody osobowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem, przebudową odcinka linii średniego napięcia, drogą wewnętrzną i placem manewrowym na os. Rosochy oraz wykonaniem zjazdu z ul. Sikorskiego   w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wymagany termin wykonania robót – do 30.10.2019 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz wpłacenie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 30 1020 2674 0000 2102 0001 4464 lub w kasie, w siedzibie SM „Krzemionki” wadium w wysokości 40.000 zł w terminie do 17.12.2019 r. do godz. 1400.

Informacje o przetargu oraz Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można otrzymać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni, pok. nr 14, tel. (faks) (41) 262-48-85 lub 15a, tel. 41 26-24-300  wew. 134, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., w godz. 800 – 1400. Cena specyfikacji 50 zł.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie SM „Krzemionki” w Ostrowcu Św. Os. Stawki 47, pok. nr 16, w terminie do 17.12.2018 r. do godz. 1400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej, lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.