Komunikaty

INFORMACJA ZARZĄDU S.M. „KRZEMIONKI”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że w miesiącu grudniu 2018r. został rozpisany przetarg na budowę zespołu 4 budynków garażowych  na samochody osobowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem, przebudową odcinka linii średniego napięcia, drogą wewnętrzną i placem manewrowym na os. Rosochy oraz wykonaniem zjazdu z ul. Sikorskiego   w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Oferty złożyło dwóch wykonawców. Z zaoferowanych cen wynika, że cena budowy garażu wynosiłaby ok. 47 tyś zł brutto. Zarząd podjął decyzję o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty.

W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony kolejny przetarg w celu uzyskania niższej ceny budowy garaży.