Komunikaty

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia:

  1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.
  2. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w  Ostrowcu Św.