Komunikaty

Nowy przetarg - lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. ogłasza przetarg ustny nieograniczony, odbywający się wg regulaminu wewnętrznego Spółdzielni, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Św.:

- os. Rosochy 44/56 o pow. użytkowej 35,11 m2. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc., jest usytuowany na parterze. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,96 m2.
Cena wywoławcza wynosi  73.000,00 zł, wadium 3.700,00zł.

Przetarg odbędzie się w dn. 24.04.2019r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój 18.

Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 23.04.2019r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu w pokoju nr 18 oraz ze stanem technicznym lokalu w dni robocze w godz. od 8 do 14, w uzgodnieniu z pracownikiem administracji, w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 4.

Wpłaty wylicytowanej ceny nabycia lokalu należy dokonać w terminie do 30 dni od daty odbycia się przetargu. Po dokonaniu wpłaty zostanie zawarta notarialna umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Powyższa czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

Szczegółowych informacji udziela zespół członkowsko-samorządowy Spółdzielni, pokój 18, tel. 41/262-44-13.