Komunikaty

I N F O R M A C J A

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu elektrycznego na rok 2019

  IV V VI VII VIII IX X XI XII
os. Ogrody, ul. Radwana ,
ul. Siennieńska , Rynek
 4
 25 
  16    6
27
18    8
29
  19    10
 31
 21    12  
osiedle Stawki 2
23
14 4
25
16 6
27
17 8
29
19 10
31
osiedle Patronackiego i osiedla Rosochy 3
24
15 5
26
17 7
28
18 9
30
20 11

 PROSIMY MIESZKAŃCÓW  O WYSTAWIANIE ODPADÓW DZIEŃ
PRZED TERMINEM ODBIORU.

PRZYPOMINAMY O PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW.