Komunikaty

Sezon grzewczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.  prosi mieszkańców o zakończenie prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania w mieszkaniach. W związku z nadchodzącym okresem  grzewczym 2019/2020, celem sprawnego odpowietrzenia instalacji c.o., uprasza się mieszkańców o ustawienie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia. Po okresie uruchomienia ogrzewania można ustawić głowice termostatyczne w pozycji odpowiadającej indywidualnym temperaturom komfortu cieplnego.