Aktualności

Centralna ciepła woda w wieżowcu przy ul.Radwana 14

Mieszkańcy bloku 14 przy ulicy Radwana już niedługo nie będą korzystali z term. Do ich mieszkań zostanie doprowadzona centrala ciepła woda z miejskiej sieci. To jest ostatni budynek w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”, w którym do podgrzania wody służyły piecyki gazowe.

Budowa centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ulicy Radwana 14 już trwa. Jak informuje wiceprezes SM „Krzemionki” Jerzy Kuźnia, na ogólną liczbę 99 mieszkań, chęć korzystania z centralnej ciepłej wody zdeklarowali użytkownicy 92 lokali. Jest to najlepszy wynik z trzech budynków, w których Spółdzielnia wykonywała przebudowę instalacji.

- Zakończenie modernizacji sieci planowane jest na koniec czerwca bieżącego roku. Jednakże patrząc po stopniu zaawansowania prac, wykonawca w pierwszej połowie maja powinien je zakończyć - ocenia wiceprezes Jerzy Kuźnia.

Likwidacja term to oczywiste korzyści dla mieszkańców. Niesprawne piecyki gazowe, wadliwa instalacja, często były przyczyną ulatniania się czadu, co doprowadza do poważnych zatruć, a nawet śmierci. Mieszkańcy wieżowca numer 14 przy ulicy Radwana już nie będą musie obawiać się o swoje zdrowie, bowiem instalacja centralnej ciepłej wody jest w 100 % bezpieczna.

Demontaż piecyków gazowych i podłączenie mieszkań do miejskiej sieci, to również wymierne korzyści dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

- Spółdzielnia nie będzie musiała wykonywać dwa razy do roku przeglądów przewodów spalinowych, odprowadzających spaliny z piecyków gazowych w tych pionach, gdzie mieszkańcy będą podłączeni do instalacji centralnej ciepłej wody-  dodaje wiceprezes SM „Krzemionki” Jerzy Kuźnia.

Użytkownicy, którzy na dzień dzisiejszy nie wyrazili zgody na likwidację term będą mogli w przyszłości podłączyć się do miejskiej sieci.  Jednak, aby korzystać z centralnej ciepłej wody, zmuszeni będą we własnym zakresie zlecić wykonanie prac, w oparciu o opracowany przez spółdzielnię projekt. Przy tej inwestycji  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” korzysta z dofinansowania w 1500 złotych brutto na jedno mieszkanie z Miejskiej Energetyki Cieplnej. Pozostałe koszty demontażu piecyków i wykonania instalacji pokryte zostaną z  Funduszu Remontowego nieruchomości 12 i 14 przy ulicy Radwana. Całość prac to koszt 271 tysięcy złotych.

Warto przypomnieć, że w ostatnich czterech latach w blokach 5 i 24 na osiedlu Ogrody wykonana została nowa instalacja centralnej ciepłej wody. Mieszkańcy bardzo chwalą takie rozwiązanie. Poza oczywistymi korzyściami, jakim jest likwidacja źródła niebezpiecznego gazu, płacą znacznie niższe rachunki za gaz.

W pozostałych zasobach Spółdzielni, to jest w blokach na osiedlach Stawki, Patronackie i Rosochy już na etapie budowy  zaprojektowano podłączenie ich do miejskiej sieci z ciepłą wodą.