Aktualności

Blisko milion złotych nadwyżki za 2018 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zakończyła ubiegły rok na plusie z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami, w kwocie 984.688,81 złotych.

- O tym, jak zostanie podzielona nadwyżka, zadecydowali mieszkańcy podczas Walnego Zebrania. Zarząd podał kilka propozycji, które zostały przedstawione mieszkańcom - powiedział Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Zarząd zaproponował, aby  blisko 248 tysięcy złotych z zysku netto przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni zajmujących lokale mieszkalne. Kwota około 64 tysięcy złotych zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, z których pochodzą. Kwota 51 352 złotych, z tytułu pozyskania „białych certyfikatów”, w całości ma zasilić fundusz remontowy dociepleń nieruchomości, z których pochodzą. Zarząd zaplanował, aby 114 tysięcy złotych z zysku przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego, a 200 tysięcy złotych na fundusz remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego sfinansowana remont elewacja budynku administracyjnego. Ze środków tych zostanie również zakupiony meleks dla konserwatorów.

Wszystkie propozycje Zarządu zostały zaakceptowane przez mieszkańców na Walnym Spółdzielni.