Spółdzielnia interweniuje w sprawie parkingu

W listopadzie bieżącego roku został oddany do użytku nowy parking przy sklepie Biedronka na osiedlu Stawki. Wraz z kilkudziesięcioma miejscami parkingowymi, został odtworzony chodnik, znajdujący się między nowym parkingiem, a dotychczasowym, zlokalizowanym tuż przy sklepie.

Zmotoryzowani klienci sklepu bardzo są zadowoleni z dodatkowych miejsc postojowych.  Jednak niektórzy mieszkańcy osiedla Stawki mają zastrzeżenia. Zostało skierowane pismo do Wydziału Ruchu Drogowego w Ostrowcu Św., który po analizie problemu uznał, iż konieczne są dodatkowe zabezpieczenia.

Mieszkańcy osiedla Stawki uważają, że chodnik, który został wykonany równolegle do sklepu Biedronka nie posiada odpowiednich zabezpieczeń, nie jest oznakowany w rejonie uskoku. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do chodnika nie posiadają stosownych barier, ograniczeń progowych niepozwalających wjazdu znacznej części pojazdu na miejsca przeznaczone dla pieszych.

Do zastosowania nowych rozwiązań zapewniające bezpieczeństwo została zobowiązana Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”. Instytucja ta, mimo iż formalnie jest właścicielem terenu, nie jest stroną w sporze. Otóż działka przed budynkiem administracji, na którym powstał parking jest dzierżawiona przez właściciela dyskontu „Biedronka”. Umowa została zawarta na 10 lat i zgodnie z nią, odpowiedzialnym za teren, jego utrzymanie, porządek oraz bezpieczeństwo jest właśnie spółka Jeronimo Martins.

Zarząd Spółdzielni niezwłocznie przekazał wytyczne Wydziału Ruchu Drogowego dzierżawcy terenu. Od kilku dni wjazd na nowy parking jest zagrodzony i być może niebawem zostaną postawione słupki odgradzające chodnik od parkingu.