Spółdzielnia inwestuje w wodomierze radiowe

W kilkunastu blokach na osiedlach Rosochy, Stawki i Patronackie trwa wymiana wodomierzy. Tradycyjne urządzenia zastąpią nowoczesne, z odczytem radiowym. W planie konserwacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” na rok bieżący zaplanowano wymianę  2500 sztuk wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem wymiana rozpoczęła się na początku lipca i potrwa do końca miesiąca. Nowe urządzenia do pomiaru zużycia wody ciepłej i zimnej zostaną zamontowane w blokach 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 na osiedlu Rosochy, na osiedlu Stawki w blokach 66,67,68,69,70,71 oraz 81,82,83, a na osiedlu Patronackim w budynkach mieszkalnych  21,22,23, 25,30, 31,32 i 36.

- Likwidujemy stare wodomierze i montujemy urządzenia ze zdalnym radiowym odczytem. Koszt wymiany to około 270 tysięcy złotych brutto i zostanie pokryty z funduszu eksploatacji każdej z tych nieruchomości - informuje Jerzy Kuźnia, wiceprezes do spraw gospodarki zasobami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Część zasobów mieszkalnych w Spółdzielni, to jest około 1/5, posiada wodomierze z odczytem radiowym. Pozostałe sukcesywnie będą wymieniane w ramach obowiązkowej legalizacji. Montaż nowych urządzeń ma nie tylko służyć obniżeniu kosztów wykonywania co półrocznych odczytów wodomierzy. Pracownicy już nie muszą chodzić bo mieszkaniach, gdyż stan liczników szczytują drogą radiową.

Wiceprezes uzasadnia, że wymiana tradycyjnych urządzeń to również obowiązek Spółdzielni.
- Wymieniamy dlatego że musimy. Akty wykonawcze do ustawy o miarach obligują do wymiany urządzeń pomiarowych co 5 lat - informuje Jerzy Kuźnia.