Spółdzielnia zainteresowana udziałem w II etapie rewitalizacji

W ramach Programu Rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” dostała 800 tysięcy złotych na realizację czterech zadań. Trzy z nich już są zakończone i służą mieszkańcom. Natomiast do końca sierpnia będzie wykonane ostatnie, plac zabaw na osiedlu Rosochy. Pierwszym, zakończonym był remont parkingu, położenie nowego chodnika, wykonanie nowych wejść do klatek oraz wyremontowanie schodów prowadzących na parking przy bloku 5 na osiedlu Ogrody. Zarząd Spółdzielni z przekazanych przez Prezydenta Jarosława Górczyńskiego środków z puli, jaką gmina otrzymała na realizację Programu Rewitalizacji, zlecił poprawienie infrastruktury na osiedlu Rosochy.

W rejonie bloków od 35 do 44 powstało około 60 nowych miejsc postojowych, wybudowano łącznik z ulicą Ogrodową oraz wyremontowano uliczki osiedlowe w rejonie tych bloków. Na osiedlu Rosochy wybudowano siłownię, wyposażoną w różnego rodzaju urządzenia do ćwiczeń i rekreacji. Na realizację czeka plac zabaw.

Przy odbiorach tych trzech inwestycji obecny był Prezydent Jarosław Górczyński, który bardzo chwalił aktywność Zarządu w pozyskiwaniu środków. Prezydent przyznał, że współpraca z prezesem Mirosławem Kaczmarczykiem układa się wzorowo, a Spółdzielnia doskonale wykorzystała pieniądze przyznane na rewitalizację jej zasobów.

- Cieszymy się, że udało się uczestniczyć w podziale tych pieniędzy. Inwestycje, które zostały wykonane, to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, ale pozyskanie tak znacznego wsparcia przyspieszyło realizację zadań, które poprawiły infrastrukturę na naszych osiedlach- podkreśla Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Gmina szykuje się do drugiego etapu rewitalizacji. Odbywają się spotkania, konsultacje z mieszkańcami. Prezes Mirosław Kaczmarczyk nie ukrywa, że  Spółdzielnia jest zainteresowana uczestnictwem w tym projekcie.

- Sygnalizowaliśmy panu Prezydentowi, że jesteśmy gotowi na realizacje nowych zadań. Myślę, że byliśmy dobrym partnerem w pierwszym etapie, a potrzeb inwestycyjnych nie brakuje. Tym razem chcielibyśmy skupić się na osiedlu Stawki – podkreśla Prezes Mirosław Kaczmarczyk.

Prezes Spółdzielni zdradza, że planowane jest zgłoszenie do programu rewitalizacji remont Osiedlowego Domu Spółdzielczego „Malwa”. Wniosek ma zawierać również zagospodarowanie terenu koło bloku 69 oraz budowę boiska, placu zabaw i siłowni w sąsiedztwie bloku nr 100.