Program PRESEGREGATOR

Z raportów prowadzonych przez Spółkę „Remondis”, która zajmuje się odbiorem odpadów na terenie Ostrowca Św. wynika, że segregacja odpadów przebiega nieprawidłowo, a nawet w niektórych rejonach jest jej brak. To znaczy, że odpady, które powinny trafiać do pojemników konkretnej frakcji, trafiają do tych na odpady komunalne. Niestety, w tej statystyce osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” nie odbiegają od ogólnego trendu.

Od jakiegoś czasu, przy punktach gromadzenia odpadów mieszkańcy osiedli Stawki, Rosochy, Patronackie mogą spotkać osoby w charakterystycznych odblaskowych kamizelkach. Są to tak zwani presegregatorzy – edukatorzy. Wysortowują odpady przeznaczone do recyklingu z pojemników na odpady zmieszane oraz błędne wrzuty w pojemnikach przeznaczonych do segregacji. Są dostępni dla mieszkańców celem działań edukacyjnych. Dokumentują efekty swojej pracy poprzez raporty, zdjęcia.

Program PRESEGREGATOR to wyjście naprzeciw zarządcom budownictwa wielorodzinnego i ich mieszkańcom. W znacznym stopniu może pomóc, ale nie zastąpi świadomej gospodarki odpadami przez przeciętnego mieszkańca. Osiągnięcie poziomu 50% surowców wtórnych z całej masy odpadów to wyzwanie. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zdecydowała się wejść w program firmy „Remondis”.

- Mieszkańcy naszej Spółdzielni zadeklarowali, że będą segregować śmieci. W praktyce jest z tym różnie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy nie mają wpływu na sąsiedztwo i ich faktyczną świadomość w kwestii odpadów i chęć segregowania. Uznaliśmy, że zatrudnienie presegregatorów będzie korzystnym rozwiązaniem. Z perspektywy kilku miesięcy możemy stwierdzić, że nie mamy na obrzeżach osiedli dzikich wysypisk, więcej oddajemy śmieci segregowanych i na bieżąco rozwiązywane są problemy z pojemnikami na śmieci - powiedział Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Rola presegregatorów jest bardzo ważna i mają oni wiele zadań.

- Z naszych obserwacji wynika, że wiele pytań na temat segregacji śmieci mają zwłaszcza mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej. Wymogi ustawowe to jedno, zaś realia, z którymi spotykamy się każdego dnia to wyzwania. Świadomość mieszkańców w zakresie segregacji jest nadal znikoma. Między innymi rozwiewaniem tych wątpliwości zajmują się presegregatorzy - podkreśla koordynator do spraw presegregatorów w firmie „Remondis”.

Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” znajduje się blisko 60 punktów odbioru śmieci. Mieszkańcy mają kłopoty z prawidłową segregacją odpadów. I tutaj zadanie dla presegregatorów, których na terenie Spółdzielni działa trzech. Formalnie są pracownikami spółki odbierającej odpady, ale za ich pracę płaci Spółdzielnia. Do ich zadań należy wysortowanie odpadów selektywnej zbiórki, takich jak szkło, papier, tworzywa z pojemników na odpady zmieszane i błędnych wrzutów z pojemników na odpady selektywnej zbiórki, zbieranie luźno porozrzucanych odpadów wokół pojemników, odstawianie pojemników na miejsce, ustawianie równo, tak aby do wszystkich był dostęp. Osoby te są w pewnym sensie pomostem między Spółdzielnią a firmą „Remondis”, bowiem na bieżąco sygnalizują o brakujących bądź uszkodzonych naklejkach na pojemnikach, zgłaszają przepełnienia, uszkodzenia czy brak pojemników. Ważnym zadaniem są również działania edukacyjne czy promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców.

- Mimo ulotek, oznaczeń, informacji w prasie, telewizji, radio, mieszkańcy nadal mają wątpliwości, gdzie mają trafiać odpady. I nie ma się czemu dziwić, bowiem producenci opakowań prześcigają się w ich uatrakcyjnianiu, które stanowią mieszankę wielu materiałów. Presegregator jest w stanie je rozwiać, w przypadku wątpliwości dokona weryfikacji na bieżąco. Spółdzielnia boryka się z podrzucaniem odpadów, szczególnie w miejscach sąsiadujących ze sklepami i lokalami gastronomicznymi, co również na bieżąco zgłaszają osoby do tego zatrudnione - podkreśla koordynator do spraw presegregatorów w Firmie „Remondis”.

Presegregatorzy, co miesiąc sporządzają raporty ze stanu segregacji opadów, prowadzą dokumentację fotograficzną wysortowanego towaru. Odzyskują część produktów, które ze względu na niewiedzę lub brak nawyku segregacji, trafiają tam gdzie nie powinny.