Spółdzielnia rozlicza się z dłużnikami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” przeprowadzi w 2019 r. dwanaście eksmisji. Dla zadłużonych rodzin zostaną zapewnione dwa mieszkania socjalne oraz dziesięć miejsc w noclegowni w Ostrowcu Św. W lokalach przeznaczonych do eksmisji zadłużenie sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odzyskanie tych mieszkań, mimo decyzji sądu, było trudne i trwało wiele miesięcy. Komornik, który prowadził sprawy, poinformował Zarząd Spółdzielni, iż nie wykona wyroków sądu o eksmisji. Kolejny też był opieszały w realizacji postanowienia. Dopiero współpraca z trzecim komornikiem przyniosła wymierne efekty.

- Do eksmisji mamy 12 rodzin. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudna decyzja, ale musimy być konsekwentni. Niektórzy z nich nie płacili kilka lat. Jest to jest nieuczciwe w stosunku do innych lokatorów, którzy rzetelnie wywiązują się z obowiązku płacenia czynszu - mówi Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Oczywiście eksmisja to już ostateczność. Wyrok sądu o opuszczeniu mieszkania poprzedza wiele innych czynności podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni. Jak na przykład zachęty do regulowania zadłużenia w ratach czy wreszcie odpracowania długu, czy wyprowadzka do lokalu o niższym standardzie.  Gdy to nie pomaga, Zarząd Spółdzielni zmuszony jest w takich sytuacjach do podjęcia bardziej radyklanych kroków. Sprawa kierowana jest do sądu, który wydaje wyrok eksmisji.

- Zwróciliśmy się z pismem do prezydenta o przyznanie lokali socjalnych. Mamy zapewnienie, że Zakład Usług Miejskich zagwarantuje dwa mieszkania dla naszych dłużników. Reszta zostanie wyprowadzona do noclegowni - dodaje Prezes Spółdzielni M. Kaczmarczyk. - Do końca października, czyli do końca okresu niechronionego eksmisje zostaną wykonane.

Odzyskane przez Spółdzielnie mieszkania zostaną zaoferowane dla innych.

- Rzeczoznawca dokona wyceny i mieszkania zostaną wystawione na sprzedaży. Spółdzielnia ma stabilną sytaucję finansową, czynsze mieszkań są stosunkowo niskie, w dobrej lokalizacji i jest obecnie duży popyt na lokale w „Krzemionkach”. W ostatniej licytacji wzięła udział rekordowa liczba chętnych. Było 17 chętnych na mieszkania po eksmisjach - podkreśla Prezes SM „Krzemionki”.