Podziękowania od prezydenta za współpracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”, przy współudziale pieniędzy z projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zrealizowała w ostatnich miesiącach cztery zadania. Efekty współpracy z Gminą Ostrowiec widoczne są na osiedlach Rosochy i Ogrody.

Pierwszym przedsięwzięciem, na które Zarząd Spółdzielni pozyskał wsparcie z Gminy Ostrowiec, była budowa chodnika oraz gruntowny remont parkingu, schodów przy bloku 5 na osiedlu Ogrody. Prace kosztowały 241 690 złotych. Spółdzielnia otrzymała 143 000 złotych dofinansowania z projektu rewitalizacji Ostrowca Św.

Kolejne zadanie polegało na wybudowaniu 59 miejsc postojowych, w tym czterech dla osób niepełnosprawnych w rejonie bloków 35-37 i 41-44 na osiedlu Rosochy. Ponad to wykonano około 50 metrów odcinka nowej drogi, poszerzona została istniejąca na długości około 70 metrów oraz zrealizowano remonty istniejącej drogi asfaltowej na długości około 140 metrów. Wybudowane zostało również odwodnienie oraz oświetlenie ledowe parkingu. W poprawę infrastruktury w tej części osiedla, Zarząd Spółdzielni zainwestował około 400 tysięcy złotych.

W odpowiedzi na apele mieszkańców, również na osiedlu Rosochy, pomiędzy budynkami 25-27, wykonano siłownię zewnętrzną. Zagospodarowanie placu kosztowało około 32 tysiące złotych, z tego dofinansowanie to blisko 23 tysiące złotych. Bardzo dużo pochwał mieszkańców zyskała kolejna inwestycja na osiedlu Rosochy. W rejonie bloków 31-34 powstał bezpieczny i doskonale wyposażony plac zabaw. Teren jest ogrodzony, a poza urządzeniami dla dzieci, zadbano też o ławki dla opiekunów. Budowa placu zabaw kosztowała 132 tysiące złotych, jedynie 26 % kosztów zadania pokryła Spółdzielnia. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”.

Na realizację projektów realizowanych wspólnie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Spółdzielni pozyskał około 800 tysięcy złotych. Prezydent Jarosław Gorczyński, który był na otwarciu każdego z zadań, bardzo wysoko ocenił współpracę z Prezesem Mirosławem Kaczmarczykiem, zaangażowanie Zarządu w poprawę jakości życia mieszkańców i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

Podczas ostatniego festynu na osiedlu Rosochy, Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Krzemionki” Hanna Szczepanek i Prezes Spółdzielni Mirosław Kaczmarczyk, podziękowali władzom miasta, które reprezentował radny Stanisław Choinka.  Radny przekazał z kolei Prezesowi Mirosławowi Kaczmarczykowi list od Prezydenta.