Czas inwestycji na osiedlu „Rosochy”

Blisko 400 tysięcy złotych zainwestowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w ostatnich miesiącach w poprawę infrastruktury na osiedlu Rosochy. To jeszcze nie koniec prac, bowiem w projekcie zgłoszonym przez Zarząd do II etapu rewitalizacji zostały ujęte kolejne zadania na tym osiedlu.

Osiedle Rosochy to jedno z najmłodszych w zasobach SM „Krzemionki”. W poprzednich latach nie było wykonanych większych inwestycji na tym osiedlu, mimo iż mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na brak wystarczającej ilości parkingów, placów zabaw czy terenów do rekreacji. Zarząd Spółdzielni, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, podjął decyzje o zainwestowaniu w infrastrukturę na tego osiedla. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele się zmieniło

- Przypomnę, że nasze propozycje zostały ujęte w programie rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego. Pozwoliło to na pozyskanie pieniędzy na zadania właśnie na tym terenie. Dzięki znacznemu dofinansowaniu udało się zrealizować to, o co prosili mieszkańcy, czy to walnych zebraniach, czy na posiedzeniach rady osiedla - mówi Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Na terenie pomiędzy budynkami numer 25-27 a ulicą Słoneczną, w rejonie istniejącego boiska do koszykówki powstało miejsce do relaksu i poprawy kondycji fizycznej. Bardzo dobrze wyposażona siłownia zewnętrza, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sąsiedztwie, między blokami 31-35 został zorganizowany plac zabaw. Miejsca do zabawy dla maluchów wyposażony jest w kilkanaście bezpiecznych i estetycznych urządzeń. Dodatkowo z myślą o opiekunach na placu zamontowano 10 ławek drewnianych z oparciem, a teren jest ogrodzony. W rejonie bloków od 35 do 44 na osiedlu Rosochy wybudowano około 60 nowych miejsc parkingowych. Zostało wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej i wyremontowane drogi osiedlowe w sąsiedztwie, powstała nowa droga dojazdowa z ulicy Ogrodowej do istniejącej drogi osiedlowej w rejonie tych budynków.

Prace na osiedlu Rosochy kosztowały łącznie 388 797 zł. Spółdzielnia na to zadanie otrzymała dofinansowanie z projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Warto zaznaczyć, iż Gmina Ostrowiec również zleciła kilka zadań na osiedlu Rosochy, które mają poprawić estetykę. Udogodnieniem są ławki zamontowane przy ulicy 11 Listopada czy wyremontowany odcinek chodnika wzdłuż tej ulicy.

To jednak nie koniec prac, przewidzianych do realizacji w tej części zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Do aktualizowanego programu rewitalizacji Ostrowca Św., Zarząd zgłosił budowę w rejonie bloków 81-82 i 84-85 ciągu pieszo - jezdniowego, parkingu na 71 miejsc wraz z dojazdem, oświetlenie i odwodnienie terenu oraz wykonanie placów do selektywnej zbiórki odpadów. W rejonie ulicy Sikorskiego planowana jest budowa drogi, 16 miejsc postojowych, strefy aktywności dla mieszkańców oraz pierwszy w Ostrowcu Św., park dla psów. Dodatkowo teren ma być oświetlony oraz odwodniony.

Również sama gmina Ostrowiec chce zainwestować w nową infrastrukturę na osiedlu Rosochy. W ramach programu OSA wybuduje strefę aktywności, wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń siłowych plus plac zabaw. Taki punkt ma być zlokalizowany w rejonie ulicy Sikorskiego.