Prace pielęgnacyjne na osiedlach

W okresie jesiennym na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” prowadzona są prace pielęgnacyjne zieleni. Sukcesywnie podcinane są żywopłoty, suche konary drzew oraz krzewy. Prowadzona jest również wycinka drzew.

- Wiemy, że czasami budzi to wśród mieszkańców niezadowolenie. Jedni lokatorzy chcą i zgłaszają do nas konieczność wycięcia drzewa, bo ich zdaniem stwarza zagrożenie dla przechodniów. Inni natomiast piszą petycje o pozostawienie drzewa - mówi Mirosław Kaczmarczyk, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Chociaż czasami takie działania wywołują emocje u mieszkańców, trzeba jasno wyjaśnić, iż decyzja o wycince drzewa nie jest podejmowana samowolnie przez pracowników Spółdzielni. Decyzja o wycięciu drzewa zawsze konsultowana jest z mieszkańcami posesji, przy której rośnie.

- Wywieszamy na klatkach schodowych obwieszczenie o tym, w jakim miejscu, jakie drzewa i z jakiego powodu chcemy wyciąć. Obwieszczenie wisi przez miesiąc i w tym czasie mieszkańcy mogą się ustosunkować - przyznaje z kolei Jerzy Kuźnia, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

To właśnie na tym etapie mieszkańcy nieruchomości, na której znajduje się drzewo lub krzewy przewidziane do wycinki, mogą zgłaszać na piśmie swoje uwagi bądź sprzeciw odnośnie ewentualnego usunięcia drzewa lub krzewów. Po upływie terminu 30-dniowego określonego w ogłoszeniu oraz rozpatrzeniu przez Spółdzielnię zasadności wnioskowanej przez mieszkańców wycinki następuje sporządzenie i złożenie wniosku o wycinkę drzewa lub krzewów do Urzędu Miasta w celu uzyskania decyzji dotyczącej wycinki. Wycięcie drzewa lub krzewów po uprawomocnieniu pozytywnej decyzji wydanej przez Urząd Miasta i terminie w niej wskazanym.

Władze spółdzielni zapewniają, że w miejsce ściętych drzew pojawią się nowe. – Kiedy przystępujemy do wycinki, mamy nakazane nasadzenia kompensacyjne. Wypełniając wniosek, musimy wykazać, gdzie je zrobimy i jakie drzewa jesteśmy w stanie zakupić. Często lokatorzy z nami współpracują i pokazują, gdzie takie drzewo ich zdaniem mogłoby rosnąć. Zwykle przychylamy się do ich propozycji - podkreśla prezes SM „Krzemionki”.

W okolicach niektórych bloków na terenie Spółdzielni w ostatnim czasie pojawiły się choinki, co z pewnością upiększy krajobraz osiedli. Dobrą praktyką, stosowaną w Spółdzielni „Krzemionki” są uzupełniające nasadzenia żywopłotów.