Inwestycje na osiedlach

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” zatwierdziła I etap planu rzeczowo-finansowego remontów nieruchomości, zaplanowanych na 2020 rok. W bieżącym roku rozpocznie się docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach oraz remont daszków wiatrołapów w blokach 105 i 111 na osiedlu Rosochy.  Planowany koszt remontów w tych nieruchomościach to 310 tysięcy złotych. Przy czym w tych blokach prace zostały rozłożone na dwa lata, w  bieżącym zostanie zrealizowany pierwszy etap.

Kolejne duże zadanie inwestycyjne będzie na osiedlu Patronackim. W bloku 34 zostaną docieplone ściany, wyremontowane zostaną płyty balkonowe. W zakresie prac ujęta jest również wymiana stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych, remont daszków wiatrołapów oraz remont gzymsu. Zaplanowany koszt prac na bloku 34 na osiedlu Patronackim to 320 tysięcy złotych.

Jest też decyzja o remoncie płyt balkonowych w budynku 30  na osiedlu Rosochy.  W planie założono, że to będzie kosztować 122 tysiące złotych. Z kolei w bloku 16 na osiedlu Stawki zostanie wyremontowana elewacja, balkony i daszki wiatrołapów. Na prace na tym budynku zarezerwowano 270 tysięcy złotych.

Ogółem na I etap zadań inwestycyjnych w kasie Spółdzielni zagwarantowane jest 1 milion 22 tysiące złotych.

Oczywiście to nie wszystkie zadania, jakie planuje zlecić Zarząd do wykonania. Po przeanalizowaniu wyniku finansowego za ubiegły rok, zostanie opracowana kolejna pula przedsięwzięć, w której zostaną ujęte naprawy nawierzchni chodników, uliczek  osiedlowych, wytyczenie miejsc parkingowych, wzbogacenie  placów zabaw czy remonty w blokach.