Szanowni Mieszkańcy Budynku Ogrody 24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Krzemionki”   w Ostrowcu Św. informuje, że Rada Nadzorcza Sp-ni na posiedzeniu w dniu 18.05.2020 r. odrzuciła projekt uchwały (z wniosku Zarządu), wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy, celem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz przyspieszenia prac remontowych w nieruchomości Ogrody 24. Decyzję swoją motywowała  małym odzewem ze strony mieszkańców budynku na przeprowadzoną ankietę.

Na dzień 31.03.2020 r. stan środków na funduszu remontowym tej nieruchomości wynosił:  minus 51.625,05 zł.

W związku z powyższym większe prace remontowe będą mogły być rozpoczęte i wykonywane po spłaceniu zadłużenia i zgromadzeniu odpowiednich środków z istniejących odpisów na f. remontowy, tj. nie wcześniej jak w 2022 r., a prace termomodernizacyjne odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Jednocześnie składamy podziękowania tym mieszkańcom, którzy wykazali się odpowiedzialnością za losy swojej nieruchomości i odpowiedzieli pozytywnie na ankietę.