Kandydaci do Rady Nadzorczej osiedla Patronackie - Ogrody - Radwana

 

  1. Czuba Jerzy
  2. Ćmiel Elżbieta
  3. Gocel Daniel
  4. Karkocha Teresa
  5. Woźniak Marta

osoba

Czuba Jerzy

lat 65

zam. Ostrowiec Św.

os. Patronackie 26/6


Wykształcenie średnie techniczne.

15 lat pracy w Spółdzielni Transportowo-Motoryzacyjnej na stanowisku Kierownika oddziału.

Dwie kadencje w Radzie Nadzorczej tejże Spółdzielni.

Mieszkanie niezadłużone.

Od 27 lat praca w Marketingu.


 

osoba

Ćmiel Elżbieta

lat 62

zam. Ostrowiec Św.

os. Ogrody 24/38


W Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” przepracowała 30 lat. Znane są jej tematy związane ze Spółdzielnią. Zna specyfikę pracy SM. Zależy jej na stabilizacji finansowej SM.

Mieszka w zasobach SM na os. Ogrody 24.

Jest osoba otwartą. Rozmawia z ludźmi, znane są jej problemy mieszkańców. Chciałaby mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zarząd.

Ma wykształcenie ekonomiczne.

Jest emerytką.


 

osoba

Gocel Daniel

lat 38

zam. Ostrowiec Św.

os. Patronackie 17/19


Zgłaszam Pana Daniela Gocel na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św Daniel Gocel to młody i ambitny człowiek, dla którego rodzina stanowi najwyższe dobro i dla którego jest ona najwyższym priorytetem. Razem z żoną Agatą wspólnie wychowują córkę. Dzięki swojemu optymistycznemu nastawieniu do życia umie przyciągać do siebie ludzi, umie też ich słuchać i każdemu służy pomocą. Jest wrażliwym człowiekiem czułym na ludzką krzywdę. Jestem przekonany ,że Pan Daniel Gocel zasiadając w Radzie Nadzorczej przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych. Rada Nadzorcza uzyska osobę kompetentną i zaangażowaną społecznie we wszystkie jej działania. Pan Daniel jest zatrudniony w „ Perfectdoor”. Pan Daniel mimo swojego młodego wieku na bieżąco interesuje się kierunkami rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Spółdzielni. Jest on też zaangażowany w istotne i ważne sprawy dotyczące mieszkańców naszej Spółdzielni.


 

osoba

Karkocha Teresa

lat 65

zam. Ostrowiec Św.

ul. Radwana 12/5


Teresa Karkocha z wykształcenia jest analitykiem medycznym-obecnie na emeryturze.

Żywo interesuje się działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Zadaje Organom Spółdzielni niewygodne pytania i żąda dostępu do dokumentów Spółdzielni. Z dobrym skutkiem dochodzi praw członków Spółdzielni na drodze sądowej, o czym świadczą grzywny czy nagana nakładana na członków Zarządu.

Zna Statut i inne akty prawne w oparciu o które funkcjonuje Spółdzielni, co jest przydatne do pracy w Radzie Nadzorczej, gdzie zadba o interesy wszystkich Członków Spółdzielni.

Nie ma zaległości w opłatach wobec Spółdzielni.


 

wozniak

Woźniak Marta

lat 46

zam. Ostrowiec Św.

os. Ogrody 5/69


Polecam Panią Martę, ponieważ odkąd pamiętam zawsze się udzielała w każdej pracy lub przedsięwzięciu społecznym. Lubi ogólnie pomagać. Jest osobą komunikatywną, szybko nawiązuje nowe znajomości, bardzo dobrze radzi sobie z rozwiązywaniu problemów i dodatkowo jest świetnym negocjatorem.

Pani Marta Woźniak ukończyła Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie uzyskując tytuł magistra. Obecnie pracuje w dużej korporacji , gdzie odnosi sukcesy a na co dzień ma świetny kontakt z klientami. Nie boi się wyzwań. Bez problemu zna obsługę komputera. Posiada prawo jazdy i jak jest potrzebna zawsze dojedzie do klienta.

Pani Marta jest osobą kreatywną i innowacyjną.

Myślę, że wniesie nieco świeżości z głową pełną świetnych pomysłów i rozwiązań.