W latach 2013-2016 Zarząd pracował w składzie:

Grażyna Maj – Przewodnicząca,

Zdzisława Dopieralska – Skarbnik,

Czesława Soja – Sekretarz,

Grażyna Rozwadowska – Członek Zarządu.

20-osobowa grupa seniorów uczestniczyła w programie ASOS „Zostańmy młodzi” realizowanym przez Agencję Rozwoju Lokalnego – Fundacja Pomocna Dłoń. W ramach Programu odbywały się:

- zajęcia gimnastyczne: rozciągające i usprawniające ruchowo;

- zajęcia rękodzielnicze: florystyka, decoupage;

- zajęcia wokalno-teatralne: nauka emisji głosu, poprawnej dykcji;

- wycieczka autokarowa do Kurozwęk i zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej w Opatowie;

- wycieczka autokarowa do Sandomierza;

- grupa „Metamorfoza” zaprezentowała część artystyczną (scenki humorystyczne, piosenki) podczas uroczystego spotkania zorganizowanego przez Rady Osiedli: Stawki, Rosochy, Złota Jesień w ODS „Malwa” z okazji Dnia Seniora;

- wycieczka do teatru w Radomiu na musical „Skrzypek na dachu”;

- okolicznościowe uroczystości i spotkania;

- obchody Święta Niepodległości (śpiewanie pieśni patriotycznych);

- Andrzejkowy wieczór wróżb;

- udział w VII Międzypokoleniowym Przeglądzie Staropolskich Kolęd i Pastorałek w Kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św. - prezentacja Jasełek Bożonarodzeniowych;