Prace plastyczne, które powstały w roku artystycznym 2021/ 2022