Polityka plików Cookie

Szanowni Państwo!

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważnym aspektem w działalności naszej Spółdzielni. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyski przy os. Stawki 47.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – pok. 16a w budynku administracyjnym Spółdzielni lub pod numerem tel. 41/262-43-00 wew. 100.

Dane osobowe naszych Członków, Mieszkańców, Klientów, Kontrahentów oraz innych osób podejmujących współpracę ze Spółdzielnią są przetwarzane wyłącznie w celach służących realizacji zadań statutowych, świadczenia usług i innych uzasadnionych interesach wynikających z przepisów prawa.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, Spółdzielnia nie udziela informacji zawierających dane osobowe drogą telefoniczną i e-mailową, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dana osoba jest faktycznie tą, za którą się podaje. Zdalne uzyskanie informacji o opłatach za mieszkanie, wysokości zadłużenia, możliwe jest wyłącznie po podaniu indywidualnego indeksu komputerowego.

Przypominamy, że w systemie internetowym istnieje możliwość sprawdzenia wysokości stanu salda, bieżącej wysokości opłat za mieszkanie lub uzyskania informacji przeznaczonych dla członków Spółdzielni. W tym celu mogą Państwo złożyć wniosek o nadanie indywidualnego loginu i hasła w budynku Spółdzielni.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • przepisy prawa – przede wszystkim:  ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”,
 • zawierane umowy,
 • wyrażone zgody,
 • dopełnienie ciążących na nas prawnych obowiązków,
 • inne prawnie uzasadnione interesy.

Państwa dane służą wyłącznie celowi, w którym zostały przekazane, jeżeli są udostępniane, to wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa lub innym w celu realizacji zadań Spółdzielni, zawartych umów i innych powinności (np. przekazywanie danych firmie przygotowującej książeczki do opłat za mieszkanie czy wykonującej odczyty centralnego ogrzewania).

Informujemy, że zgodnie z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu.

Zapewniamy, że Spółdzielnia stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne do zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa danych.

 

Inspektor ochrony danych - Karolina Skurska, tel. 41/262-43-00 wewn. 100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.