Komunikaty

Komunikat Zarządu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" uprzejmie informuje, że 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) jest dla Spółdzielni dniem wolnym od pracy. Dniem pracującym dla Spółdzielni (oprócz kasy) będzie sobota 26 sierpnia 2017 r. Ewentualne usterki w mieszkaniach w dniu 14.08.2017 r. należy zgłaszać pod nr tel. 41/262-43-00.

Wolny etat

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. zatrudni na pełny etat pracownika na stanowisko inspektora ds. organizacyjno - samorządowych.

Czytaj więcej...

Nowe dokumenty w dziale dla Członków Spółdzielni

W dziale dostępnym tylko dla zalogowanych Członków Spółdzielni zostały umieszczone dokumenty z Walnego Zgromadzenia.

Komunikat Zarządu SM "Krzemionki"

W dniach 12 i 14 czerwca 2017 r. odbyły sie odpowiednio : I i II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św.

W dniu 23 czerwca 2017 r. w trybie §275 Statutu Spółdzielni zebrało sie Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu podsumowania wyników głosowań, autoryzowania treści uchwał i potwierdzenia ich podjęcia, bądź niepodjęcia.

Protokół z posiedzenia Kolegium z dnia 23.06.2017 r. - skan pdf

Zeskanowany Komunikat - wersja pdf

Poszukiwania osób chętnych do odpracowania zadłużenia

S.M. „Krzemionki” prosi o zgłaszanie się mieszkańców zasobów spółdzielni chętnych do odpracowania zadłużenia. Osoby posiadające kwalifikacje do robót remontowych proszone są o dołączenie ich do swojego zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 16.

Pismo z UM

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" przypomina mieszkańcom o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. Urząd Miasta przeprowadził szereg kontroli, które wykazały nieprzestrzeganie zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów. W przypadku dalszego nieprzestrzegania segregowania odpadów Urząd Miasta wyda decyzję określającą wysokość opłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki 14 zł za osobę.

Wniosek do programu 3.3 RPOEŚ

Zarząd SM "Krzemionki" informuje, że w dniu 30.01.2017r. złożył wniosek w ramach programu 3.3 RPOWŚ na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota to ok 3 mln zł. W przypadku pozyskania całość zostanie przeznaczona na termomodernizację budynków na os. Rosochy 8, 9, 10, 74, 79.