Komunikaty

Poszukiwania osób chętnych do odpracowania zadłużenia

S.M. „Krzemionki” prosi o zgłaszanie się mieszkańców zasobów spółdzielni chętnych do odpracowania zadłużenia. Osoby posiadające kwalifikacje do robót remontowych proszone są o dołączenie ich do swojego zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 16.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2017 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna.
Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać pod nr telefonu: 041/262-43-00.
W zamian za ww. piątek dniem pracującym (oprócz kasy) będzie 24.06.2017 r. (sobota).

Odświeżona „Malwa”

Prawdziwą zmorą naszych osiedli są artyści spod znaku „graffiti”. Wprawdzie niewielkimi umiejętnościami mogą się poszczycić, ale ich pseudo twórczość obserwujemy na wielu elewacjach budynków. Ich bohomazy są nawet na nowo odnowionych blokach. W maju Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” odnowiła elewacje Osiedlowego Domu Kultury „Malwa”. Mamy nadzieje, że ten stan potrwa dłużej niż jeden sezon. Część prac wykonali uczniowie Zespołu Szkół nr 2, którzy w zasobach Spółdzielni mają bezpłatne praktyki. Ich praca obniżyła koszty remontu naszego domu kultury.

Informacja - budowa garaży

Uprzejmie informujemy, iz zamierzamy wybudować garaże na samochody osobowe w ilości 16 szt. w okolicach Osiedlowego Domu Społecznego "Malwa" na os. Stawki oraz garaże na samochody osobowe w ilości 49 szt. w rejonie budynków wielorodzinnych nr: 105 i 111 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Pismo z UM

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" przypomina mieszkańcom o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. Urząd Miasta przeprowadził szereg kontroli, które wykazały nieprzestrzeganie zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów. W przypadku dalszego nieprzestrzegania segregowania odpadów Urząd Miasta wyda decyzję określającą wysokość opłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki 14 zł za osobę.

Wniosek do programu 3.3 RPOEŚ

Zarząd SM "Krzemionki" informuje, że w dniu 30.01.2017r. złożył wniosek w ramach programu 3.3 RPOWŚ na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota to ok 3 mln zł. W przypadku pozyskania całość zostanie przeznaczona na termomodernizację budynków na os. Rosochy 8, 9, 10, 74, 79.