KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK PRZYBLOKOWY

Poniżej mini galeria tylko niektórych nadesłanych do konkursu zdjęć.