Akcja Lato 2015 w "MALWIE"

2. Program półkolonii pod hasłem „Świętokrzyskie jakie cudne” – promowanie regionu:

 1. Bajanie świętokrzyskie: czytanie legend i przedstawianie scenek teatralnych.
 2. Świętokrzyskie zabawy – deptakowe zabawy z dawnych lat.
 3. Plastyka po świętokrzysku – wykonywanie czarownicy, makiety gór świętokrzyskich.
 4. Opowieści i wędrówka po Ostrowcu z przewodnikiem i miłośnikiem ziemi ostrowieckiej. Współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Ostrowieckiej.
 5. Warsztaty ludowe – spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich.
 6. Zajęcia taneczne – taniec czarownic, zbójnicki.
 7. Wyjście na Pływalnię Rawszczyzna.
 8. Wyjazdy do Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.

3. Wycieczki autokarowe:

 1. Wioska indiańska „BONANZA” w Zielonkach – Iwaniska. Zapoznanie z elementami kultury indiańskiej, warsztaty i zabawy indiańskie.
 2. Magiczne Ogrody w Trzciankach – park zabaw dla dzieci, baśniowe krainy.
 3. Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej. Tradycje świętokrzyskie w formie warsztatów.
 4. Krajno  – Aleja Miniatur.

 Propozycje dla dzieci i młodzieży nie korzystającej z turnusów półkolonijnych – zajęcia nieodpłatne:

 1. Zajęcia dance aerobic dla młodzieży.
 2. Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży.
 3. „Mali artyści”- zajęcia z plastyką.
 4. Zajęcia świetlicowe.
 5. Zabawy i gry ruchowe.
 6. Deptakowy Kiermasz Zabawy – deptakowe zabawy dla wszystkich chętnych dzieci.