Aktualności

Maleje zadłużenie czynszowe

Jak wynika ze sprawozdania z działalności Spółdzielni za ubiegły rok, na dzień 31 grudnia 2018 roku, znacząco spadło zadłużenie z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Zadłużenie dotyczyło 599 mieszkań na łączną kwotę 2 862 926,38 złotych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku, liczba lokali, w których nie był uregulowany czynsz zmalała o 216 sztuk. Tym samym udało się odzyskać  618 435,20 złotych.

Analiza wskazuje, że najwięcej dłużników mieszka na osiedlu Rosochy. Zadłużonych było 317 mieszkań, na kwotę 1 milion 469 141,52 złotych. Na osiedlu Stawki problem z regulowaniem czynszu miało 180 rodzin. Z tego tytułu dług wynosił 788 415,52 złotych. Na osiedlu Patronackim zadłużenie było w 52 lokalach mieszkalnych, na łączną kwotę 194 160,99 złotych. Z danych wynika, że w zasobach Spółdzielni na osiedlu Ogrody kłopoty z regularnym płaceniem czynszu miało 26 rodzin. Zadłużenie wyniosło 240 148,62 złotych. Natomiast w dwóch wieżowcach przy ulicy Radwana problem ten dotyczył 22 rodzin. Z tytułu zaległości na tych posesjach do kasy nie wpłynęło 169 250,59 złotych. Spółdzielnia odnotowała zadłużenie również w dwóch lokalach przy ulicy Siennieńskiej, na łączną kwotę 1809,14 złotych. 

W trosce  o finanse Spółdzielni, Zarząd w 2018 roku wystosował 950 wezwań do zapłaty, w tym 899 zwykłych i 51 przedsądowych.

Prezes Mirosław Kaczmarczyk przypomina, że łącznie na poczet zadłużenia w ubiegłym roku udało się odzyskać 1 milion 204 638,56 złotych. W tym za pośrednictwem egzekucji komorniczej 305 241,05 złotych, a dzięki komórce windykacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”- 899 397,51 złotych. Dodatkowo do kasy Spółdzielni wpłynęło  247 058,51 złotych tytułem odsetek za zwłokę. 

- W dziale windykacji Spółdzielni obsłużono około 1935 interesantów, 50 dłużników zobowiązało się pisemnie do spłaty zadłużenia w ratach. 17 dłużników odpracowało zaległości, wykonując prace porządkowe na naszych terenach. Dzięki temu dług zmniejszył się o 83 926 złotych- poinformował Prezes SM „Krzemionki”.

Warto przypomnieć również, iż działania Zarządu pozwoliły na odzyskanie pięciu zadłużonych mieszkań, cztery na skutek eksmisji komorniczej, a jedno dobrowolnie zwrócono Spółdzielni.