Aktualności

Udany festyn na osiedlu Rosochy

W sobotę, 7 września na osiedlu „Rosochy” odbył się festyn rodzinny. Imprezę zorganizowali: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”, Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Karuzela” i Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa”. Zabawa kończąca wakacje, była też okazją do zaprezentowania mieszkańcom inwestycji zrealizowanych przez Spółdzielnię z funduszy otrzymanych w ramach programu rewitalizacji Ostrowca Św. Podziękowania od Prezydenta za wzorową współpracę przekazał radny Stanisław Choinka na ręce Prezesa Spółdzielni Mirosława Kaczmarczyka.

Czytaj więcej...

Bezpieczny plac zabaw za unijne pieniądze

Na osiedlu Rosochy został wybudowany nowy, kolorowy plac zabaw. Wspólna inicjatywa Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” i Urzędu Miasta cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W bieżącym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zrealizowała cztery zadania z udziałem środków unijnych. Ogólny koszt inwestycji to ogółem około 830 tysięcy złotych brutto, a Spółdzielnia pokryła jedynie 26 procent ogólnych kosztów.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia rozlicza się z dłużnikami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” przeprowadzi w 2019 r. dwanaście eksmisji. Dla zadłużonych rodzin zostaną zapewnione dwa mieszkania socjalne oraz dziesięć miejsc w noclegowni w Ostrowcu Św. W lokalach przeznaczonych do eksmisji zadłużenie sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odzyskanie tych mieszkań, mimo decyzji sądu, było trudne i trwało wiele miesięcy. Komornik, który prowadził sprawy, poinformował Zarząd Spółdzielni, iż nie wykona wyroków sądu o eksmisji. Kolejny też był opieszały w realizacji postanowienia. Dopiero współpraca z trzecim komornikiem przyniosła wymierne efekty.

Czytaj więcej...

Program PRESEGREGATOR

Z raportów prowadzonych przez Spółkę „Remondis”, która zajmuje się odbiorem odpadów na terenie Ostrowca Św. wynika, że segregacja odpadów przebiega nieprawidłowo, a nawet w niektórych rejonach jest jej brak. To znaczy, że odpady, które powinny trafiać do pojemników konkretnej frakcji, trafiają do tych na odpady komunalne. Niestety, w tej statystyce osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” nie odbiegają od ogólnego trendu.

Czytaj więcej...

Nowa elewacja na budynku Spółdzielni

Odnawiana jest siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Budynek administracyjny Spółdzielni, mieszczący się na osiedlu Stawki, to charakterystyczny obiekt z niebieskim dachem. Ma blisko 30 lat, a w tym czasie wykonywane były jedynie drobne remonty. Na przykład wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, w ubiegłym roku wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Po blisko trzech dekadach użytkowania, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o odnowieniu obiektu.

Czytaj więcej...

Dobra współpraca Zarządu z Prezydentem

Przy ulicy 11 Listopada remontowany jest chodnik.  Nowa nawierzchnia będzie po stronie osiedli Rosochy jak i Stawki. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” pismem z dnia 17 lipca bieżącego roku zwróciła się do prezydenta miasta z prośbą o wyremontowanie zniszczonej nawierzchni chodnika przy ulicy 11 listopada, pod stronie osiedla Rosochy, na odcinku około 250 metrów od ulicy Słonecznej do ulicy Sikorskiego.

Czytaj więcej...

Nowe parkingi i plac dla psów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zgłosiła projekty do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Gmina Ostrowiec Św. przystąpiła do aktualizacji programu rewitalizacji miasta. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w poprzedniej edycji była partnerem Gminy Ostrowiec. Wspólnie zrealizowano trzy projekty; remont parkingu i budowę chodnika przy bloku 5 na osiedlu Ogrody, parking na około 80 miejsc postojowych wraz z dojazdami na osiedlu Rosochy, siłowania zewnętrzna również na osiedlu Rosochy oraz plac zabaw, który zostanie oddany do użytku za kilka dni, również na osiedlu Rosochy.

Czytaj więcej...

Nowe drzwi w blokach

W blokach na osiedlach Stawki i Rosochy montowane są nowe drzwi wejściowe do klatek. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” zlecił wymianę drzwi wejściowych w 9 blokach. W budynkach 12 i 17 na osiedlu Stawki prace już są zakończone.  Obecnie ekipy można spotkać na osiedlu Rosochy. Tam nowe drzwi będą w budynkach 5, 26, 28, 33, 34, 36 i 87.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia zainteresowana udziałem w II etapie rewitalizacji

W ramach Programu Rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” dostała 800 tysięcy złotych na realizację czterech zadań. Trzy z nich już są zakończone i służą mieszkańcom. Natomiast do końca sierpnia będzie wykonane ostatnie, plac zabaw na osiedlu Rosochy. Pierwszym, zakończonym był remont parkingu, położenie nowego chodnika, wykonanie nowych wejść do klatek oraz wyremontowanie schodów prowadzących na parking przy bloku 5 na osiedlu Ogrody. Zarząd Spółdzielni z przekazanych przez Prezydenta Jarosława Górczyńskiego środków z puli, jaką gmina otrzymała na realizację Programu Rewitalizacji, zlecił poprawienie infrastruktury na osiedlu Rosochy.

Czytaj więcej...

Cieplej w blokach na osiedlu Rosochy i Patronackim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zleciła termomodernizację kolejnych bloków. Docieplone zostaną budynki mieszkalne na osiedlach Rosochy i Patronackie.
- Na osiedlu Patronackim, w budynkach 26, 27 i 28 realizowany będzie drugi etap dociepleń. Termomodernizacja rozpoczęła się w ubiegłym roku. Prace zaplanowano na dwa lata. Odnowiona zostanie elewacja balkonowa. Remont ruszy w sierpniu i potrwa do końca listopada - informuje Jerzy Kuźnia, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia inwestuje w wodomierze radiowe

W kilkunastu blokach na osiedlach Rosochy, Stawki i Patronackie trwa wymiana wodomierzy. Tradycyjne urządzenia zastąpią nowoczesne, z odczytem radiowym. W planie konserwacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” na rok bieżący zaplanowano wymianę  2500 sztuk wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem wymiana rozpoczęła się na początku lipca i potrwa do końca miesiąca.

Czytaj więcej...

Modernizacja budynku administracyjnego SM "Krzemionki"


 

Siłownia plenerowa na osiedlu Rosochy

Mieszkańcy osiedla Rosochy mogą korzystać z nowoczesnej siłowni plenerowej. To kolejny już efekt współpracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” z Prezydentem Ostrowca Św.

Czytaj więcej...

Nowy parking i drogi na osiedlu Rosochy

Kolejne zadanie z projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” zrealizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”

Czytaj więcej...

Nowy parking przy „5” na osiedlu Ogrody

W ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” wykonała kilka zadań przy bloku 5 na osiedlu Ogrody.
Przy budynku został położony nowy chodnik z kostki brukowej, który zastąpił popękaną i zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Nowe są wejścia do klatek, z wygodnym podjazdem dla rowerów i wózków. W ramach prac zleconych przez Zarząd Spółdzielni, zostały ułożone nowe łączniki do ulicy Dziewulskiego oraz w stronę bazarku, a także schody prowadzące na parking.

Czytaj więcej...

Prezydent poparł inicjatywę Zarządu Spółdzielni

 

Doskonała współpraca Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” z Urzędem Miasta przyniosła kolejne wymierne efekty. Przy ulicy 11 Listopada i alei Jana Pawła II, zostało zamontowanych sześć ławek. Trzy z nich przekazał Spółdzielni ostrowiecki magistrat.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Maleje zadłużenie czynszowe