I N F O R M A C J A

K O M U N I K A T

Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online

KOMUNIKAT

INFORMACJA

W  nawiązaniu do oświadczenia Zarządu z września 2020 r. w przedmiocie starań Andrzeja Chejzdrala (obecnego Prezesa Zarządu SM Hutnik) o wpis swojej osoby do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" informujemy, iż w dniu 12 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił jego zażalenie na odmowę wpisu. Tym samym Sąd jednoznacznie wypowiedział się w zakresie zasadności i celowości działań Andrzeja Chejzdrala względem Naszej Spółdzielni prawomocnie oddalając jego żądania.

Zarząd SM "Krzemionki"

Zeskanowane postanowienie - wersja pdf

Oświadczenie

Segregacja odpadów

KOMUNIKAT

Apel do mieszkańców

Komunikat

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Spółdzielni w sprawie podwyżki stawek eksploatacyjnych na poszczególnych nieruchomościach przedstawiamy Państwu uzasadnienie podjęcia uchwały oraz wyjaśnienie co obejmują koszty eksploatacji podstawowej.

Informacja

W związku z oświadczeniem Zarządu SM "Krzemionki" zamieszczonym na stronie www w dniu 21.10.2020r. przedstawiamy postanowienie Sądu Rejestrowego, które wpłynęło do Spółdzielni w dniu 23.10.2020r.

Skan dokumentu w wersji pdf

Oświadczenie

Oświadczenie Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” ze zdziwieniem przyjął działania podjęte w ostatnich tygodniach przez obecnego Prezesa SM Hutnik Andrzeja Chejzdrala wobec SM „Krzemionki”. Podjął on próbę wpisania siebie do Krajowego Rejestru Sądowego na funkcję Prezesa Zarządu SM „Krzemionki”. Sąd  słusznie oddalił ten wniosek.

Jest to kolejna próba destabilizacji sytuacji w naszej Spółdzielni przez grupę mieszkańców, która od kilku lat prowadzi walkę z legalnie wybranym Zarządem, co potwierdził Sąd Rejestrowy KRS skutecznie oddalając próby wprowadzenia zmian.

Postawa pana Andrzeja Chejzdrala jest tym bardziej niezrozumiała, gdyż pełni on obecnie funkcję Prezesa SM Hutnik, a jego obecne działania podważają jego umocowanie prawne wobec Rady Nadzorczej SM Hutnik.  Jego roszczenia prawne, czy finansowe wobec naszej Spółdzielni są bezpodstawne i bezprawne, a Zarząd SM Krzemionki podejmował będzie wszelkie dostępne i stosowne kroki prawne w celu odparcia bezzasadnych ataków.

Obecnie Zarząd SM Krzemionki pracuje w pełnym składzie: Ewa Żelazowska p.o. Prezesa, Jerzy Kuźnia – z-ca Prezesa ds. GM, oraz Magdalena Lis – Członek Zarządu, Główna Księgowa.

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki prosi mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych (jakość,  terminowość itp. ). W przypadku ich udokumentowania (zdjęcia, filmy itp.) prosimy o zgłaszanie drogą elektroniczną na adres sekretariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Sekretariacie Spółdzielni – pokój nr 16.

I N F O R M A C J A

Apel do mieszkańców

U W A G A !!!

U W A G A !!!

W celu ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańców zostają wyłączone z użytku place zabaw oraz siłownie na świeżym powietrzu.

Koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drewnianych lub szklanych utrzymuje się od dwóch godzin do dziewięciu dni. W tym czasie ma zdolność do zarażania.

Prosimy o to, by nie niszczyć zabezpieczeń. Łamanie zakazu korzystania z placów zabaw lub siłowni, a także próby niszczenia zabezpieczeń będą zgłaszane na policję.

Niniejsza decyzja obowiązuje od 2 kwietnia 2020 r. do odwołania.

K O M U N I K A T

W związku z docierającymi do Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” informacjami o podszywaniu się pod pracowników Spółdzielni oraz podawanie się za osoby działające w jej imieniu, zwracamy się do Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mechanizm oszustw jest różny. Niejednokrotnie osoby te przekazują mieszkańcom nieprawdziwe informacje dotyczące Spółdzielni i proszą o złożenie podpisu. Uczulamy Państwa zatem na dokładne czytanie dokumentów i weryfikowanie przekazywanych treści. Przypominamy, że pracownicy i inne osoby działające w imieniu Spółdzielni udają się do mieszkań wyłącznie w przypadku zgłaszania przez Mieszkańców awarii, planowych odczytów czy przeglądów instalacji – w ostatnich z wymienionych Spółdzielnia wcześniej zamieszcza stosowne i ogólnodostępne komunikaty. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i niewpuszczanie do mieszkań osób podejrzanych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią lub powiadomienie policji.