Kandydaci do Rady Nadzorczej osiedla Rosochy

 1. Dziułka Paweł
 2. Ceglarska Anna
 3. Cedro Robert
 4. Gruszka Joanna
 5. Kałuża Teresa
 6. Maj Grażyna
 7. Miśkiewicz Radosław
 8. Nowak Krzysztof
 9. Nowak Anna
 10. Nowakowska Patrycja
 11. Smołuch Bartłomiej
 12. Szczygieł Stanisław

osoba.png

Dziułka Paweł

lat 47

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 86/9


Mój kandydat Paweł Dziułka ma wykształcenie średnie i pracuje w firmie”Kram”. Jest członkiem Spółdzielni od 2013 r. i nie posiada zadłużenia. Od 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej na stanowisku Sekretarz. Jest też członkiem Komisji do spraw przetargów. Jego praca w Radzie Nadzorczej pozytywnie wpływa na pracę Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Jest osobą uczciwą i sumienną oraz dyspozycyjną, co ma wpływ na pracę Rady Nadzorczej. Interesuje się wyglądem estetycznym osiedla i jest zaangażowany w pracę na rzecz mieszkańców osiedla. Jego osoba będzie miała pozytywny wpływ na pracę Rady Nadzorczej, jak i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.


 

osoba.png

Ceglarska Anna

lat 69

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 83/11


Pani Anna Ceglarska posiada wykształcenie medyczne – farmaceuta, wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” nie jest zadłużona.

Dysponuje wolnym czasem, w przyszłości chce poprawić wizerunek os. Rosochy. Jest osobą komunikatywną, rzetelną i bezkonfliktową.

Rozmawia dużo na tematy dotyczące nie tylko Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”, ale i mieszkańców, jest zainteresowana problemami zarówno jednej jak i drugiej strony, aby wszystkim żyło się dobrze i wygodnie.


 

osoba.png

Cedro Robert

lat 55

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 103/8

 

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy w SM „Krzemionki” – 27 lat,
 • obecnie pracownik Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.,
 • aktywna działalność społeczna, m.in. Prezes Stowarzyszenia Aktywności Kulturalnej Karuzela, działalność w radzie osiedla,
 • bogate doświadczenie w działalności spółdzielczej wynikające z charakteru pracy, znajomość prawa spółdzielczego,
 • umiejętność pracowania w zespole.

 

osoba.png

Gruszka Joanna

lat 43

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 5/7


Joanna Gruszka z wykształcenia jest ekonomistą. Pracowała wiele lat w SM „Krzemionki” w dziale księgowości i zna bardzo dobrze sprawy związane z działalnością SM oraz jest dobrze zaznajomiona ze Statutem SM.

Obecnie również pracuje w dziale księgowości w „Polskich Fabrykach Porcelany Ćmielów i Chodzież” w Ćmielowie.

Jest osobą odpowiedzialną i życzliwą. Swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe zamierza dobrze wykorzystać do pracy w Radzie Nadzorczej w SM Krzemionki. Nie ma zaległości w opłatach wobec SM Krzemionki.


 

osoba.png

Kałuża Teresa

lat 60

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 82/44


Posiadam wykształcenie średnie ekonomiczne. Pracowałam w spółdzielczości jako księgowa. Prowadziłam własną działalność gospodarczą. Ostatnio pracuję jako kadrowa. Moje doświadczenie zawodowe to ponad 40 lat na stanowiskach samodzielnych. Zdobyte umiejętności i doświadczenie pragnę teraz wykorzystać działając w Radzie Nadzorczej Spółdzielni dla dobra członków. Nie posiadałam i nie posiadam zadłużenia wobec Spółdzielni.


 

osoba.png

Maj Grażyna

lat 69

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 36/29


Wykształcenie wyższe techniczne, mgr inż. Ochrony Środowiska oraz pomaturalne ekonomiczne technik ekonomista. Jest mieszkanką osiedla Rosochy od 1986 r. Z opłatami za mieszkanie tj. wobec Spółdzielni nigdy nie zalegała i nie zalega obecnie. Prace zawodową rozpoczęła w roku 1972 WCSP „Kielczanka”: Zakład w Opatowie na stanowisku laborant. Od 1975 r. została oddelegowana do pracy w zarządzie wojewódzkim w Tarnobrzegu ZSMP- przewodnicząca Zarządu Miasta i Gminy ZSMP w Opatowie gdzie pracowała do 1979 r. W latach 1979-1986 pracowała w wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego - zakład w Opatowie - inspektor ds. transportu sprzętu, zaopatrzenia. W listopadzie 1986 r na mocy porozumienia zakładów, podjęła pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. najpierw jako inspektor ds. ekonomicznych w administracji os. Stawki, następnie jako koordynator w zespole ekonomicznym. Pracowała do 2015 r. i odeszła na emeryturę.

Panią Grażynę Maj znam z jej pracy w SM „Krzemionki”, gdzie zawsze służyła pomocą, z działalności w Radzie Osiedla Rosochy. Od 9 lat razem działamy w Klubie Seniora w ODS Malwa, gdzie jest Przewodniczącą. Oddana, zaangażowana społecznie: harcerstwo, organizacje młodzieżowe, związkowe,samorządowe. Ukończyła kursy: zarządzanie i marketing, finanse małych firm, komputerowe. Znajomość - obsługi komputera, skanera, ksero, rękodzielnictwo. Nigdy nie przechodzi obojętnie wobec ludzi pokrzywdzonych, chorych.


 

osoba.png

Miśkiewicz Radosław

lat 39

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 76/23


Zgłaszam kandydaturę Pana Radosława Miśkiewicza do Rady Nadzorczej SM „Krzemionki”. Pan Radosław od urodzenia mieszka na osiedlu Rosochy i jest ściśle związany z lokalna społecznością. Od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą na terenie zasobów Spółdzielni. Z uwagi na powyższe, Pan Radosław doskonale zna i rozumie potrzeby mieszkańców a swoim zaangażowaniem będzie gotów im sprostać.

Wybór Pana Radosława do Rady Nadzorczej pozwoli mu aktywnie uczestniczyć w strukturze ODS Malwa i uskutecznić zarazem działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i sportu i rekreacji z czym Pan Radosław utożsamia się od lat.

Moim Zdaniem Pan Radosław jako osoba młoda i energiczna zagwarantuje odpowiednie zaangażowanie w odpowiedzialnym pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Pan Radosław nie zalegał i nie zalega z opłatami wobec SM „Krzemionki”.


 

osoba.png

Nowak Krzysztof

lat 39

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 111/24


Krzysztof Nowak, lat 39, wykształcenie wyższe prawnicze. Dodatkowo ukończone podyplomowe studia:

 1. Zarządzenie Zasobami Ludzkimi
 2. Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów.

Pracuje na stanowisku: specjalista ds. świadomości obywatelskiej.

Umiejętności przydatne do pracy w Radzie Nadzorczej to :

 • właściwe zastosowanie przepisów prawa oraz prawidłowa ich interpretacja do danego stanu faktycznego,
 • jasne formułowanie oczekiwań wobec Członków Zarządu,
 • wyłanianie i prezentowanie kluczowych problemów mieszkańców Spółdzielni,
 • odwaga w prezentowaniu swoich przekonań,
 • praca w zespole,
 • negocjacyjne,
 • sprawność organizacyjna.

Powyższe umiejętności pozwolą Krzysztofowi Nowakowi w odpowiedni sposób kontrolować i nadzorować działalność Spółdzielni. Kandydat nie jest zadłużony wobec Spółdzielni.


 

osoba.png

Nowak Anna

lat 65

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 102/13


Jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” od 1991 r., nie jestem dłużnikiem, jestem właścicielką mieszkania własnościowego . Jestem emerytką, z zawodu jestem pielęgniarką ze specjalizacją Medycyny Szkolnej. Pracowałam 43 lata w Medycynie Szkolnej w placówkach oświatowo-wychowawczych. Pracowałam również na koloniach i półkoloniach letnich opiekując się dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Przez kilka lat w czasie wakacji letnich świadczyłam usługi medyczne zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na osiedlu Ogrody Pracowałam na umowę-zlecenie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” odczytując wodomierze i roznosząc rozliczenia z wody i inne dokumenty.

W poprzedniej kadencji pracowałam społecznie w Społecznej Radzie Osiedla Rosochy dla dobra mieszkańców mojego osiedla.

Kandyduję do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”chcąc pracować na rzecz i dobro mieszkańców, aby nam się żyło i mieszkało lepiej. Będąc emerytką jestem osobą dyspozycyjną i chętną do pracy.


 

nowakowska patrycja

Nowakowska Patrycja

lat 38

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 111/9


Ma 38 lat. Posiada tytuł Technika sterylizacji medycznej, ale aktualnie nie pracuje w wyuczonym zawodzie, aczkolwiek zabiega o posadę w Wielospecjalistycznym Szpitalu. Dzięki ciągłemu kontaktowi z ludźmi bardzo dobrze nawiązuje relacje interpersonalne zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowo- profesjonalnym.

Jest osobą komunikatywną, nastawioną na poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji. Od 10 lat jest mieszkanką bloku nr 111 na os. Rosochy, znajdującego się w zasobach SM „Krzemionki”. W związku z tym nie są jej obce problemy mieszkańców i te związane z infrastrukturą budynków i terenów należących do Spółdzielni.

W kręgu zainteresowań leży zarówno dobro mieszkańców, jak i takie zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni, które będą korzystne dla wszystkich.

Nie była i nie jest zadłużona wobec Spółdzielni.


 

osoba.png

Smołuch Bartłomiej

lat 33

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 5/62


Bartłomiej ma 33 lata. W 2008 r. ukończył II L.O. im. Marii Curii Skłodowskiej w Końskich po czym rozpoczął naukę na Wydziale Mechatroniki Politechniki Świętokrzyskiej. Obecnie jest programistą i operatorem maszyn sterowanych numerycznie w jednym z ostrowieckich zakładów produkcyjnych. Równolegle do pracy zawodowej rozwija się na polu inwestycyjnym. Jest młody, energiczny, dobrze zorganizowany. Od kilku lat aktywnie inwestuje na rynkach kapitałowych i walutowych. Posiada szerokie spektrum zainteresowań w zakresie ekonomii i pracy przedsiębiorstw. Od 2016 r. członek SM „Krzemionki”. Nie posiada długów wobec wyżej wymienionego podmiotu. W latach 2016-2021 czynnie brał udział w Walnych Zgromadzeniach, gdzie zasiadał w komisjach jak i w prezydium. Są dla niego zrozumiałe i w pełni wykonalne prawa i obowiązki członka Rady Nadzorczej SM „Krzemionki”. Jest świadomy odpowiedzialności jaka wiąże się z zajmowanym stanowiskiem. Zadania, które będą stawiane przed nowymi członkami Rady Nadzorczej wymagają przede wszystkim rozsądnego i odpowiedzialnego podejścia, które powinno opierać się na trosce o naszą wspólną własność. Jestem przekonany, że kandydatura, którą mam przyjemność zgłosić, spełnia wszystkie przesłanki by godnie reprezentować spółdzielców na ww. stanowisku.


 

szczygiel stanislaw

Szczygieł Stanisław

lat 64

zam. Ostrowiec Św.

os. Rosochy 79/42


Pan Stanisław Szczygieł zasiadał w Radzie Nadzorczej od 2019 r. Jest osobą kompetentną, ambitną, pracowita i znającą dobrze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy naszych zasobów. Był inicjatorem wielu projektów modernizacji i unowocześnienia naszego osiedla .

Jest osobą umiejącą słuchać potrzeb mieszkańców a później wdrożyć je w życie. Uważam, że kontynuując nadal zasiadanie w Radzie Nadzorczej przyczyni się do dalszego rozwoju i poprawy jakości życia na naszym osiedlu. Pan Stanisław Szczygieł nie jest zadłużony w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.