Kalendarium

 20.08.1990r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” podjęła decyzję o budowie sieci telewizji kablowej.

 11.10.1990r.

Rada Nadzorcza zleciła firmie Elektrobit opracowanie dokumentacji na budowę sieci tvk na osiedlach Stawki i Rosochy.

 stycz.1991r.

firma Elektrobit przystąpiła do budowy sieci tvk.

 19.07.1994r.

SM „Krzemionki” otrzymała koncesję (Nr TK – 0022/94) na rozprowadzanie programu telwizyjnego w sieci kablowej.

 20.02.2003r.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty udzielił zezwolenie TVK nr 25/2003 na eksploatację publicznej sieci kablowej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

 23.02.2005r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła Spółdzielni ponowną koncesję (Nr TK-0009/05) na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Lokalna Telewizja Kablowa Krzemionki” w sieci telewizji kablowej.

 07.04.2005r.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wpisał Spółdzielnie Mieszkaniową „Krzemionki” w Ostrowcu Św. do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 1306.

 01.05.2011r.

LTVK rozpoczeła reemisję 24 programów cyfrowych.

 01.06.2011r.

Włączono do oferty nadawany ze Świętego Krzyża multipleks MUX-2 zawierający 8 programów cyfrowych.
 01.01.2012r.

Włączono do oferty multipleks MUX-1 zawierający 7 programów, w tym pierwszy program nadawany w systemie wysokiej rozdzielczości - TVP1 HD.

01.07.2013r.

Został uruchomiony przekaz programów z Multipleksu MUX-3

01.06.2014r.

Oferta LTVK wzbogaciła się o program Eurosport 

01.01.2016r.

LTVK zaprzestała analogowego nadawania sygnału telewizyjnego. Wszystkie programy są nadawane w systemie cyfrowym MPEG-4.

24.03.2016r.

Spółdzielnia otrzymała KONCESJĘ Nr 644/2016-TK na emisję programu telewizyjnego pod nazwą Lokalna Telewizja Kablowa "Krzemionki"