Skład Rady Nadzorczej

 1. Karkocha Teresa – Przewodnicząca
 2. Węglewicz Piotr – Z-ca Przewodniczącego
 3. Kowalski Damian – Sekretarz
 4. Cedro Robert
 5. Chojna Zenon
 6. Ćmiel Elżbieta
 7. Cheba Zdzisław
 8. Kałuża Teresa
 9. Kapuśniak Halina
 10. Maj Grażyna
 11. Krzysztof Śliwiński
Skład Zarządu:
1. Anna Radosz - Prezes Zarządu
2. Tadeusz Wiśniewski - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami
3. Beata Tracz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych-Główny Księgowy