Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.06.2021 r.
w porównaniu do stanu na 30.06.2020 r.

 

Opis   Stan na 30.06.2021 r. Stan na 30.06.2020 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 731 2 636 130,72 684 2 917 603,15
1 m-c 343 213 249,02 322 191 441,42
2 m-ce 118 143 072,24 92 104 053,84
3-6 m-cy 129 252 835,75 100 212 171,89
6-12 m-cy 59 248 462,61 59 251 797,00
12-24 m-cy 30 238 086,91 47 347 591,13
24-36 m-cy 17 230 547,15 24 324 462,32
pow. 36 m-cy 35 1 309 877,04 40 1 486 085,55