Stan na dzień 31.03.2023 r.
 Opis  ilość - szt.              wartość - zł
Zadłużenie, w tym      
561 2 597 177,85
1 m-c  264  233 260,23
2 m-ce  169  178 094,96
3-6 m-cy  72  210 862,89
6-12 m-cy  54  315 607,23
12-24 m-cy  30  349 607,15
24-36 m-cy  6  120 415,74
powyżej 36 m-cy 26 1 189 329,65