ODS "Malwa" - Zakres działania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" prowadzi działalność, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb gospodarczych, oświatowych i społeczno-kulturalnych. Działalność oświatowa i społeczno-kulturalna skupiona jest w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" na osiedlu Stawki 45 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach działalności prowadzone są zajęcia w formie sekcji i kół zainteresowań.

Zakres Działania Osiedlowego Domu Społecznego "Malwa"

 1. Programowanie działalności dydaktycznej i oświatowo-kulturalnej w osiedlach oraz sporządzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych.
 2. Koordynacja działalności oświatowo-kulturalnej w osiedlach.
 3. Promowanie i propagowanie działalności oświatowo-kulturalnej.
 4. Prowadzenie odpłatnego wynajmu pomieszczeń ODS "Malwa" na uroczystości rodzinne, pokazy, zebrania, narady, kiermasze, spektakle teatralne oraz imprezy kulturalne o zasięgu ogólnomiejskim.
 5. Organizowanie przeglądów twórczości artystycznej dzieci i młodzieży oraz konkursów muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych i ekologicznych.
 6. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wystaw plastycznych i fotograficznych oraz występów zespołów muzycznych i koncertów.
 7. Organizowanie zabaw i spotkań integrujących środowisko osób zdrowych i niepełnosprawnych oraz zabaw tanecznych, andrzejkowych, zabaw choinkowych i biesiad.
 8. Organizowanie zawodów sportowych.
 9. Organizowanie półkolonii letnich i zimowych.
 10. Prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Organizowanie biwaków, wycieczek autokarowych, warsztatów tanecznych i teatralnych.
 12. Organizowanie wieczorków towarzyskich dla mieszkańców osiedli, pogadanek i prelekcji.
 13. Udział w organizowaniu osiedlowych imprez: festynów sportowo-rekreacyjnych, turnieji i uroczystości.
 14. Koordynowanie i wspieranie działalności "Klubu Seniora".
 15. Organizowanie imprez okolicznościowych.
 16. Współpraca z Radami Osiedlowymi, szkołami, przedszkolami, Miejską Biblioteką Publiczną, Komendą Hufca, Inicjatywą Młodzieżową, Świetlicami Środowiskowymi, stowarzyszeniami.
 17. Sporządzanie odpowiedniej sprawozdawczości z powierzonego odcinka pracy.
 18. Praca w sekcjach i kołach zainteresowań.

ODS „Malwa” Prowadzi sekcje i koła zainteresowańdla dzieci jak i dorosłych

- Sekcja plastyczna dla dzieci - poniedziałek godz 15:30

- Koło wokalne dla dzieci - wtorki godz 16:00

- Zajęcia wokalne dla seniorów - poniedziałek godz 14:00

- Zajęcia sensoryczne dla dzieci od 5 rż „Klub Małego Odkrywcy" - 3 grupy (poniedziałek, wtorek, środa godz 15:00).

- Zajęcia kulinarne dla dzieci „Klub Młodego Kucharza" - czwartek godz 16:00

- Zajęcia teatralne dla dzieci - piątek godz 15:30

- W „Malwie” działa 01 ŚGZ "Słoneczna Gromada" 

- ODS „Malwa" posiada również sale z tenisem stołowym wynajmowanym na godziny po wcześniejszej rezerwacji.

- Gimnastyka dla seniorów.

- Tenis Stołowy.

- Klub seniora „Metamofoza” pod kierunkiem Pani Grażyny Maj

- Nauka tańca nowoczesnego (Hip Hop) - Szkoła Tańca Progres

Działalność kulturalna

Na działalność kulturalną ODS "Malwa" składają się m.in. wystawy historyczne, okolicznościowe związane z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi, spotkania z poezją, dobrą książką, koncerty pieśni patriotycznych, kolęd i pastorałek, przeglądy piosenek, konkursy recytatorskie, plastyczne, muzyczne, programy słowno - muzyczne, pikniki rodzinne. Osiedlowy Dom Społeczny "Malwa" gości Teatry ze spektaklami dla dzieci i młodzieży. Obowiązkowo organizowane są półkolonie letnie i zimowe.

Osiedlowy Dom Społeczny "Malwa" spełnia funkcję aktywizującą środowisko lokalne, rozpoznaje, rozbudza i zaspokaja potrzeby oraz zainteresowania kulturalne, tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Uświadamia potrzebę korzystania z dóbr kultury, możliwość działania na rzecz środowiska w dziedzinie kultury oraz integruje społeczność. Animacja w dziedzinie kultury to metoda oddziaływania na środowisko lokalne, dostarczanie wyrażeń estetycznych, przeżyć emocjonalnych oraz sposób na bardzo dobrą zabawę i wychowanie przez sztukę.