W przypadku wykonywania opłat czynszowych poza kasami znajdującymi się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" należy dokonywać wpłat na poniższe konto:

Konto opłat za lokale mieszkalne i garaże
66 1020 2674 0000 2902 0002 9041

Dane, które powinny znaleźć się w przelewie:

  • imię i nazwisko osoby zamieszkującej w lokalu
  • adres lokalu, za który dokonywana jest opłata
  • rodzaj opłaty:
    - czynsz
    - odsetki
    - zadłużenie