Komunikaty

Półkolonie

Spółdzielnia Mieszkaniowa KRZEMIONKI w Ostrowcu Św. zatrudni:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIK OSIEDLOWEGO DOMU SPOŁECZNEGO „MALWA”

Czytaj więcej...

KOMUIKAT

K O M U N I K A T

INFORMACJA

W  nawiązaniu do oświadczenia Zarządu z września 2020 r. w przedmiocie starań Andrzeja Chejzdrala (obecnego Prezesa Zarządu SM Hutnik) o wpis swojej osoby do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" informujemy, iż w dniu 12 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił jego zażalenie na odmowę wpisu. Tym samym Sąd jednoznacznie wypowiedział się w zakresie zasadności i celowości działań Andrzeja Chejzdrala względem Naszej Spółdzielni prawomocnie oddalając jego żądania.

Zarząd SM "Krzemionki"

Zeskanowane postanowienie - wersja pdf

Oświadczenie

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Nowa taryfa ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” w Ostrowcu Św. informuje, że dostawca ciepła Miejska Energetyka Cieplana  sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od dnia 1 marca 2021r. wprowadza nową taryfę ciepła dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, która będzie skutkować podwyżką cen dostawy ciepła o około 5,6%.

Spółdzielnia nie przewiduje podniesienia opłat zaliczkowych z tego tytułu. Należy się jednak liczyć z większymi dopłatami lub mniejszymi zwrotami z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

Zima na osiedlach SM Krzemionki

Okresowa kontrola instalacji gazowej

Segregacja odpadów

Terminy odbioru odpadów

K O M U N I K A T

KOMUNIKAT

Dokarmianie ptaków zimą

 

Apel do mieszkańców

Komunikat

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Spółdzielni w sprawie podwyżki stawek eksploatacyjnych na poszczególnych nieruchomościach przedstawiamy Państwu uzasadnienie podjęcia uchwały oraz wyjaśnienie co obejmują koszty eksploatacji podstawowej.

K O M U N I K A T

Informacja

W związku z oświadczeniem Zarządu SM "Krzemionki" zamieszczonym na stronie www w dniu 21.10.2020r. przedstawiamy postanowienie Sądu Rejestrowego, które wpłynęło do Spółdzielni w dniu 23.10.2020r.

Skan dokumentu w wersji pdf

Oświadczenie

Oświadczenie Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” ze zdziwieniem przyjął działania podjęte w ostatnich tygodniach przez obecnego Prezesa SM Hutnik Andrzeja Chejzdrala wobec SM „Krzemionki”. Podjął on próbę wpisania siebie do Krajowego Rejestru Sądowego na funkcję Prezesa Zarządu SM „Krzemionki”. Sąd  słusznie oddalił ten wniosek.

Jest to kolejna próba destabilizacji sytuacji w naszej Spółdzielni przez grupę mieszkańców, która od kilku lat prowadzi walkę z legalnie wybranym Zarządem, co potwierdził Sąd Rejestrowy KRS skutecznie oddalając próby wprowadzenia zmian.

Postawa pana Andrzeja Chejzdrala jest tym bardziej niezrozumiała, gdyż pełni on obecnie funkcję Prezesa SM Hutnik, a jego obecne działania podważają jego umocowanie prawne wobec Rady Nadzorczej SM Hutnik.  Jego roszczenia prawne, czy finansowe wobec naszej Spółdzielni są bezpodstawne i bezprawne, a Zarząd SM Krzemionki podejmował będzie wszelkie dostępne i stosowne kroki prawne w celu odparcia bezzasadnych ataków.

Obecnie Zarząd SM Krzemionki pracuje w pełnym składzie: Ewa Żelazowska p.o. Prezesa, Jerzy Kuźnia – z-ca Prezesa ds. GM, oraz Magdalena Lis – Członek Zarządu, Główna Księgowa.