Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy.
Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27, a ul. Słoneczną.
Remont drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, chodników i schodów zewnętrznych
w rejonie budynku nr 5 na os. Ogrody.

Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem,
drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków
nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy

- przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizowanych w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym
i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. 

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia:

  1. Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej  w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.
  2. Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w  Ostrowcu Św.

Streszczenie ofert z przetargu nieograniczonego pisemnego

Streszczenie ofert z przetargu nieograniczonego pisemnego na :
1. budowa parkingu na 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35-37 i 41-44 na os.rosochy w Ostrowcu św.
2. Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. ogrody w Ostrowcu św.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pisemnego na :
1. Budowę parkingu na 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35-37 i 41-44 na os.rosochy w Ostrowcu św.
2. Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. ogrody w Ostrowcu św.

Ogłoszenie o wyborze Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Inwestora sprawującego nadzór nad robotami

Konkurs ofert z dnia 19.03.2019 na zapytanie o cenę, na:
- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
“Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem,
drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.”
- pełnienie funkcji Przedstawiciela Inwestora sprawującego nadzór nad robotami:
“Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy bud. nr 5 na os. ogrody w Ostrowcu Św.
“Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 25-27 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.”
“Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31-34 na os. rosochy w Ostrowcu Św.

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia:

  1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  2. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w  Ostrowcu Świętokrzyskim.

Streszczenie ofert z przetargu nieograniczonego pisemnego

Streszczenie ofert z przetargu nieograniczonego pisemnego na:
1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu św.
2. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu św.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.
2. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św.

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia:

  • Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Świetokrzyskim.

Załączniki

Streszczenie ofert z przetargu nieograniczonego pisemnego


Streszczenie ofert z przetargu nieograniczonego pisemnego na:
1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu św.