Klub Seniora w Osiedlowym Domu Społecznym ,,Malwa” działa od 1990 roku. Pierwszym przewodniczącym i założycielem Klubu był kapitan Mieczysław Gołębiowski ps. ,,Głaz”, który zmarł w maju 2016 roku. Funkcje przewodniczących pełniły też pani Zofia Salomon i pani Anna Sadowska, obie panie niestety już nie żyją. Od listopada 2009 funkcję przewodniczącej Klubu powierzono Pani Wandzie Gozdek, którą pełniła ją do 2013 roku. Od miesiąca maja 2013 do dnia dzisiejszego funkcję Przewodniczącej Klubu Seniora pełni Pani Grażyna Maj. W roku 2006 z inicjatywy Wiesławy Wójtowicz i Bożeny Dąbrowskiej powstaje w Klubie Seniora grupa teatralno- wokalna ,,Metamorfoza”, która w swoim dorobku artystycznym ma szeroki repertuar.W 2013 roku odbyły się wybory nowego Zarządu Klubu Seniora. Przewodniczącą została wybrana Zofia Syrek, z-ca przewodniczącej -Grażyna Maj, skarbnik- Zdzisława Dopieralska, sekretarz- Czesława Soja, członek- Grażyna Rozwadowska. W maju z funkcji przewodniczącej Zarządu Klubu zrezygnowała pani Zofia Syrek. Nową przewodniczącą zostaje Pani Grażyna Maj, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

zd 1 zd 2 zd 3
Mieczysław Gołębiowski Wanda Gozdek Grażyna Maj

 

Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach takich jak: " szkolenia komputerowe, warsztaty zdrowego trybu życia, wspólne wyjścia do innych placówek kulturalnych, warsztatach rękodzieła czy różnego rodzaju wykładach. Udzelają sie też w czasie koncertów organizowanych przez ODS "Malwa" np. w koncercie pieśni patriotycznych, kolęd i pastorałek. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre z działań, które są podejmowane przez Klub Seniora ODS "Malwa".

klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1 klub seniora 1