Sekcje ODS "Malwa"

Sekcje i koła zainteresowań

 

01 Środowiskowa Gromada Zuchowa "Słoneczna Gromada"

Drużynowa: Iga Adamska
Przyboczna: Kinga Zawada
Stan ilościowy: ok. 25 członków w wieku od 6 do 10 lat.

Gromada składa sie z 3 szóstek, ich opiekunami są:
- Marcin Bugajski
- Ada Matyszewska
- Mateusz Stadnik.

Zbiórki w czwartki o godzinie 17.00.

 

08 Środowiskowa Drużyna Harcerska "Burza"

Zbiórki w piątki o godzinie 16.30.

 

Klub "Maluszek"

Klub "Maluszek"to sekcja skupiająca najmłodszych uczestników. Należą do niej dzieci 4 i 5 letnie. Podczas zajęć w klubie organizowane są zabawy dydaktyczne, ruchowe, muzyczne, konstrukcyjne i plastyczne. Staramy się stworzyć dzieciom właściwe warunki rozwoju psychomotorycznego. Dzieci uczą się  twórczych zachowań oraz realizowania kontaktów społecznych.

Zajęcia w Klubie "Maluszek" odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

Klub Seniora „Malwa”

Funkcję przewodniczącej sprawuje p. Grażyna Maj. W Zarządzie Klubu Seniora wspólnie z pania Grażyną Maj pracują panie Zdzisława Dopieralska, Czesława Soja oraz Grażyna Rozwadowska.  Do Klubu przychodzą osoby starsze i samotne. W Klubie panuje miła, rodzinna atmosfera. W ramach działalności Klubu funkcjonują dwie sekcje: sekcja dekoracyjna, sekcja teatralna oraz sekcja muzyczna. Każdy Senior może wybrać dla siebie określoną formę spędzenia wolnego czasu: porozmawiać ze znajomym przy herbatce, potańczyć, pośpiewać. Seniorzy uczestniczą w życiu kulturalnym „Malwy”. Pani Grażyna dba o świąteczne spotkania, zarówno wigilijne jak i wielkanocne oraz spotkania okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki itp.). Seniorzy organizują sobie wycieczki, zabawy taneczne, prowadzą Kronikę Klubu Seniora „Malwa”.

Spotkania w klubie odbywają się we wtorki od godz. 16.00.

 

Koło Plastyczne

Udział dzieci w zajęciach plastycznych wpływa na:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych,
 • stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia,
 • kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej oraz samodzielności,
 • rozwijanie pomysłowości i oryginalności,
 • wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonych treści,
 • wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych,
 • zapoznanie się z róznymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich łączenie w swoich pracach,
 • uczestniczenie w konkursach plastycznych,
 • przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz. 15.30.

 

Teatrzyk "Gwiazdeczka"

Teatrzyk przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Prowadzone zajęcia w sekcji kształtują u dzieci pewność siebie, umożliwiają wyrażanie siebie, wzmacniają poczucie własnej wartości i zachęcają do pracy nad sobą. Dzieci w trakcie zajęć ćwiczą oddech, trenują dykcję, poznają zasady operowania głosem, uczą się pracy z tekstem, zasady gry ciałem, trenują odwagę i opanowanie. Swoje nabyte umiejętności prezentują przed liczną publicznościa wystawiając spektakle na scenie ODS "Malwa". Zajęcia w sekcji są prowadzone przez instruktora panią Wiesławę Wójtowicz.

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 14.30.

 

Sekcja wokalna

Sekcja wokalna powstała z myślą o tych, którzy lubią śpiewać ale chcą również doskonalić swój warsztat wokalny. Zajęcia prowadzone są w formie zespołowej dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat przez Panią Bożenę Dąbrowską. Zajęcia takie są kompleksowym ujęciem wszelkich zagadnień związanych z piosenką, począwszy od nauki śpiewu i interpretacji, przez odpowiedni dobór repertuaru, do konkretnej grupy lub osoby, rozwijanie wrażliwości muzycznej, oraz talentów wokalnych.