Komunikaty

Wymiana podzielników ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” informuje, że od dnia 7.07.2021 r. rozpoczął się proces wymiany podzielników kapilarnych na elektroniczne w zasobach SM “Krzemionki”.

W dniach od 19 do 24 lipca br. wymieniane będą podzielniki w budynkach:

  • os. Stawki 27, 29, 30, 37
  • os. Rosochy 26, 27, 28, 29
  • os. Patronackie 17, 18
  • os. Ogrody 5, 24

zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Dalsze harmonogramy wymiany Spółdzielnia będzie sukcesywnie udostępniać w miarę postępu prac. Prosimy o sprawne udostępnianie swoich mieszkań przedstawicielom firmy Ecotherm z Kielc. Prosimy o odsłonięcie grzejników i umożliwienie nieograniczonego niczym dostępu do nich. Osoby, które nie udostępnią swoich mieszkań, odmówią wymiany oraz nie zapewnią dostępu do grzejników w celu wymiany podzielników będą musiały być rozliczane w sezonie grzewczym 2021/2022 zgodnie z “Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi” wg tzw. stawki ryczałtowej.

Miejsca parkingowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” informuje, że posiada do wynajęcia 2 miejsca parkingowe na os. Stawki przy bloku 55 kl. I. Osoby zainteresowane mogą składać oferty pisemne w sekretariacie Spółdzielni.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Św.

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

w wymiarze pełnego etatu

Oferty należy składać do dnia 15.09.2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółdzielni os. Stawki 47 w Ostrowcu Św.

 Załączniki:

Wymiana podzielników ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” informuje, że od dnia 7.07.2021 r. rozpoczął się proces wymiany podzielników kapilarnych na elektroniczne w zasobach SM “Krzemionki”.

W dniach od 10 do 16 lipca br. wymieniane będą podzielniki w budynkach:

  • os. Stawki 19, 20, 21, 22, 28, 49, 55, 81, 82, 83, 70, 71, 72, 73, 74, 76
  • os. Rosochy 25
  • os. Patronackie 13, 14

zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Dalsze harmonogramy wymiany Spółdzielnia będzie sukcesywnie udostępniać w miarę postępu prac. Prosimy o sprawne udostępnianie swoich mieszkań przedstawicielom firmy Ecotherm z Kielc. Prosimy o odsłonięcie grzejników i umożliwienie nieograniczonego niczym dostępu do nich. Osoby, które nie udostępnią swoich mieszkań, odmówią wymiany oraz nie zapewnią dostępu do grzejników w celu wymiany podzielników będą musiały być rozliczane w sezonie grzewczym 2021/2022 zgodnie z “Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi” wg tzw. stawki ryczałtowej.

Półkolonie

KOMUIKAT

K O M U N I K A T

INFORMACJA

W  nawiązaniu do oświadczenia Zarządu z września 2020 r. w przedmiocie starań Andrzeja Chejzdrala (obecnego Prezesa Zarządu SM Hutnik) o wpis swojej osoby do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" informujemy, iż w dniu 12 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił jego zażalenie na odmowę wpisu. Tym samym Sąd jednoznacznie wypowiedział się w zakresie zasadności i celowości działań Andrzeja Chejzdrala względem Naszej Spółdzielni prawomocnie oddalając jego żądania.

Zarząd SM "Krzemionki"

Zeskanowane postanowienie - wersja pdf

Oświadczenie

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Nowa taryfa ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” w Ostrowcu Św. informuje, że dostawca ciepła Miejska Energetyka Cieplana  sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od dnia 1 marca 2021r. wprowadza nową taryfę ciepła dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, która będzie skutkować podwyżką cen dostawy ciepła o około 5,6%.

Spółdzielnia nie przewiduje podniesienia opłat zaliczkowych z tego tytułu. Należy się jednak liczyć z większymi dopłatami lub mniejszymi zwrotami z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

Zima na osiedlach SM Krzemionki

Segregacja odpadów

Terminy odbioru odpadów

K O M U N I K A T

KOMUNIKAT

Dokarmianie ptaków zimą

 

Apel do mieszkańców

Komunikat

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Spółdzielni w sprawie podwyżki stawek eksploatacyjnych na poszczególnych nieruchomościach przedstawiamy Państwu uzasadnienie podjęcia uchwały oraz wyjaśnienie co obejmują koszty eksploatacji podstawowej.

K O M U N I K A T