osiedla01.JPG

Dyżury Rady Nadzorczej i Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki” informuje,
iż będzie pełnić dyżur
w budynku administracyjnym Spółdzielni (parter)
w godz. 17.00-18.00 w dniach:

06.12.2023 r. - Robert Cedro
20.12.2023 r. - Zdzisław Cheba

w godz. 10.00-12.00 w dniu :
04.12.2023 r. (poniedziałek) - Teresa KarkochaZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki” informuje,
że będzie pełnić dyżur
w sekretariacie Spółdzielni
do godz. 17.00 w dniach:
14 i 28 grudnia 2023 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok

Uchwała 3/11/2013 Rady Nadzorczej SM "Krzemionki" w Ostrowcu Św.  w sprawie: wybóru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok

Ogłoszenie

 Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Krzemionki” os. Stawki 47, Ostrowiec Św. oferuje pod wynajem:

  •  teren pod tablicę reklamową o powierzchni 10 m2 znajdujący się przy ul. 11 Listopada wzdłuż budynku administracyjnego SM Krzemionki;
  • dwie tablice reklamowe o powierzchniach 9 m2 i 4 m2 przed budynkiem administracyjnym;

  • powierzchnię na bocznej ścianie pawilonu handlowego przy ulicy Jana Pawła II.

 Cena najmu zgodna z cennikiem Spółdzielni

* Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 41 262 40 45.

KOMUNIKAT

Ostrowiec Św.,17.05.2023 r.

Informacja

W związku z pojawiającym się komunikatem na klatkach schodowych, dotyczącym zapisów na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań, Zarząd SM „Krzemionki” informuje, że Spółdzielnia nie jest inwestorem tego przedsięwzięcia i nie posiada programu dopłat do wymiany drzwi do lokali mieszkalnych. Konserwacja, naprawa lub wymiana tych drzwi należy do wyłącznych obowiązków właściciela, użytkownika mieszkania. Prosimy zwracać szczególną uwagę przy dokonywaniu zapisów i podpisywaniu umów.

Zarząd SM „Krzemionki”

K O M U N I K A T

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" informuje, że w dniu 10.02.2023r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w KRS o numerze 0000128602 w Dziale 2 Rubryka 1 (Organ uprawniony do reprezentowania podmiotu) panią Halinę Kapuśniak jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu oraz wpisał panią Teresę Karkochę jako Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W Dziale 2 Rubryka 2 (Organ Nadzoru) zostali wpisani jako Członkowie Rady Nadzorczej: Chojna Zenon, Kapuśniak Halina, Kowalski Damian, Węglewicz Piotr, Cedro Robert, Cheba Zdzisław, Gruszka Joanna, Kałuża Teresa, Maj Grażyna, Ćmiel Elżbieta, Karkocha Teresa.

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz „Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim” w mieszkaniach, w budynkach wielolokalowych mogą być stosowane przygrzejnikowe głowice termostatyczne tylko z ograniczeniem minimalnej temperatury +16 oC. W razie mechanicznego uszkodzenia głowicy wymiana na nową może być wykonana tylko zgodnie z ww. warunkami.

Komunikat

podzielniki

Podziękowania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Świetokrzyskim serdecznie dziękuje Członkom Naszej spółdzielni za liczne przybycie na zwołane w dniach 24-25 listopada 2022r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki".

Jednocześnie obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby sprostać Państwa oczekiwaniom, gdyż to Spółdzielnia winna służyć jej członkom a nie odwrotnie jak to do tej pory niestety bywało.

Zarząd SM "Krzemionki"

Skład Rady Nadzorczej

INFORMACJA

walne 24 25 11 2022

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki odbędzie się w dniach 24 i 25 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" os. Stawki 45.
 

Cała treść zawiadomienia jest dostępna w załączonym dokumencie (kliknij aby wyświetlić).

Zmniejszenie zużycia ciepła w naszych domach.

 SM „Krzemionki” przypomina mieszkańcom, jak można wpłynąć na mniejsze zużycie ciepła w naszych domach.

 

APEL do Mieszkańców

UWAGA

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje o osobach podszywających się pod Pracowników Spółdzielni i zamierzających sprawdzać szczelność otworów okiennych w mieszkaniach.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” nigdy nikomu nie zlecała ani nigdy nikogo nie upoważniała do przeprowadzenia badania szczelności okien w mieszkaniach. Zresztą, co oczywiste Spółdzielnia nie jest i nie może być do tego uprawniona.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na powyższą sytuację i zachowanie szczególnej ostrożności!

Nie wiadomo kto kryje się pod tego rodzaju podstępem i jakie ma zamiary.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

Nie dokarmiajmy gołębi

Chociaż gołębie są symbolem pokoju i miłości, to jednak nie są lubiane przez konserwatorów zabytków a ornitolodzy przypominają, żeby nie dokarmiać gołębi. Gołębie najczęściej spotykane w miastach, to grzywacze i sierpówki, tych także nie brakuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. To one przyprawiają o ból głowy zarządców budynków, ponieważ poprzez kwaśny odczyn odchodów gołębich niszczeją elewacje budynków oraz pokrycia dachowe i rdzewieją metalowe elementy konstrukcji, tj. parapety i rynny. Musimy pamiętać, że gołębie świetnie sobie poradzą bez naszej pomocy. Specjaliści apelują, by nie dokarmiać dziko żyjących zwierząt, w tym również ptaków.

Segregujemy śmieci!

 

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy o segregowaniu śmieci! Mimo informacji w prasie, telewizji i radiu, mieszkańcy nadal mają wątpliwości z segregowaniem odpadów. Nie ma się czemu dziwić, bowiem na rynek konsumencki trafiają coraz to nowe opakowania produktów, które tak naprawdę są mieszanką wielu materiałów. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko a przede wszystkim nie narażajmy się na wyższe koszty wywozu nieczystości, bowiem firma Remondis wystąpiła do Urzędu Miasta o podniesienie opłat za śmieci – 48 złotych od osoby.

Pamiętajmy też, że nie wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów choćby przez jednego lokatora, odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Prawo stanowi, że jeżeli śmieci nie będą segregowane, odpowiedzialność poniosą wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości. Taka zbiorowa odpowiedzialność wynika z trudności w ustaleniu kto, mimo zadeklarowanej segregacji odpadów nie wykonuje ich selekcji. W praktyce oznacza to, że wszyscy mieszkańcy bloku mogą zapłacić więcej, mimo że segregują, nawet gdy tylko jeden sąsiad tego nie robi.

Warto zatem zwrócić uwagę na to, co wrzucamy do danego kontenera, by nie narażać ani siebie, ani sąsiadów na dodatkowe koszty.

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wpływającymi od Państwa zarzutami dotyczącymi funkcjonowania tylko jednej kasy w budynku administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” uprzejmie informujemy, iż jest to podyktowane tylko i wyłącznie względami ekonomicznymi.

Notorycznie zmieniające się przepisy determinujące funkcjonowanie tego rodzaju placówek (także przepisy podatkowe) powodują konieczność ponoszenia przez Spółdzielnię coraz większych kosztów.

Wiele Spółdzielni w Polsce wycofało się z bezpośredniej obsługi kasowej dla Mieszkańców, nie mniej jednak dostrzegając popyt na tego rodzaju usługę zamierzamy ją kontynuować. Konieczne jest jednak przedstawienie Państwu informacji mogących znacząco usprawnić korzystanie z kasy. Dlatego też zwracamy się z gorąca prośbą do osób korzystających z kasy o wyrozumiałość i korzystanie z obsługi kasowej w różnych godzinach, nie tylko w poniedziałki w godz. 8.00 – 11.00, gdyż tylko wtedy obserwujemy znaczące natężenie obłożenia kasy, co powoduje niepotrzebne kolejki i ogólne zdenerwowanie osób czekających do kasy. W pozostałych dniach kasa nie jest szczególnie oblegana co umożliwia Mieszkańcom korzystanie z niej bez zbędnych kolejek.

Przypominamy jednocześnie, iż Nasi Mieszkańcy posiadają indywidualne rachunki bankowe do wpłat czynszowych i możliwe jest dokonanie stałego zlecenia za pośrednictwem banku, do czego Państwa szczególnie zachęcamy. Dodatkowo przypominamy, iż kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (w czwartek od 8.30 – 16.30).

Z POWAŻANIEM ZARZĄD SM KRZEMIONKI

 

Informacja

Informacja
Szanowni Mieszkańcy,
Pragniemy Państwu przypomnieć,
iż opłaty czynszowe należy dokonywać
na indywidualny nr konta bankowego