osiedla02.JPG

komunikaty

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki odbędzie się w dniach 24 i 25 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" os. Stawki 45.
 

Cała treść zawiadomienia jest dostępna w załączonym dokumencie (kliknij aby wyświetlić).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” przypomina mieszkańcom, jak można wpłynąć na mniejsze zużycie ciepła w naszych domach.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” przypomina mieszkańcom, jak można wpłynąć na mniejsze zużycie ciepła w naszych domach.

 

Zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia z Robotyki i Programowania do ODS "Malwa"

robotyka 22 09 2022

Sezon grzewczy 2022/2023

 

        Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.  informuje mieszkańców, że od dnia  22.09.2022 r. nastąpi dostarczanie ciepła do celów centralnego ogrzewania w  sezonie grzewczym 2022/2023.

       W związku z tym, celem sprawnego odpowietrzenia instalacji c.o., uprasza się mieszkańców o ustawienie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia.

       Po okresie uruchomienia ogrzewania można ustawić głowice termostatyczne w pozycji odpowiadającej indywidualnym temperaturom komfortu cieplnego.

Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 17.09.2022r. nie zostało przeprowadzone

 

Z uwagi na nieodpowiedzialne zachowanie grupy mieszkanców, którzy uniemożliwili przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni informuje, iż z wyżej wskazanej przyczyny zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 17.09.2022r. nie zostało przeprowadzone. Jednocześnie informujemy, iż zaplanowane na dzien 24.09.2022r. Zgromadzenie nie zostanie przeprowadzone. O decyzji Zarzadu w sprawie organizacji Zgromadzenia zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo

Drodzy Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż dokonano zmiany sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w dniach 17 i 24 września 2022 r. w godz. 10.00-13.00. Zamiast dotychczasowego plenarnego sposobu przeprowadzenia Zgromadzenia, odbędzie się ono w trybie pisemnym.

Przedmiot obrad nie ulega zmianie i będzie nim przeprowadzenie głosowania nad uchwałami ujętymi w porządku obrad oraz wybór członków Rady Nadzorczej.

Jako Mieszkańcy Spółdzielni, macie Państwo prawo do wyrażenia swojej opinii w temacie zaproponowanych uchwał jak również prawo do wyboru Waszych reprezentantów do Rady Nadzorczej.

Uchwały wskazane w porządku obrad obejmują przegłosowanie corocznego sprawozdania finansowego, sprawozdań z działalności organów Spółdzielni, udzielenia absolutoriów Członkom Zarządu oraz podziału wygenerowanej nadwyżki bilansowej. Przegłosowanie tych uchwał zapewni Spółdzielni możliwość efektywnego funkcjonowania mimo stanu zagrożenia pandemicznego. Ponadto wybranych zostanie 11 członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Prosimy Państwa o wzięcie udziału w głosowaniu. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest naszym wspólnym dobrem. Dobro Spółdzielni wymaga wzięcia odpowiedzialności za jej sprawne funkcjonowanie. Odpowiedzialność ta przejawia się w korzystaniu z praw Członka Spółdzielni do wzięcia udziału w głosowaniu i wyrażenia swojego zdania.

Liczymy na Państwa obecność oraz pozytywne wyrażenie opinii w sprawie proponowanych uchwał. Serdecznie zapraszamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Ogłoszenie Przetargu

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ KADENCJA NA LATA 2022-2025

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ KADENCJA NA LATA 2022-2025

Prezentacja kandydatów z poszczególnych osiedli:

APEL do Mieszkańców

UWAGA

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje o osobach podszywających się pod Pracowników Spółdzielni i zamierzających sprawdzać szczelność otworów okiennych w mieszkaniach.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” nigdy nikomu nie zlecała ani nigdy nikogo nie upoważniała do przeprowadzenia badania szczelności okien w mieszkaniach. Zresztą, co oczywiste Spółdzielnia nie jest i nie może być do tego uprawniona.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na powyższą sytuację i zachowanie szczególnej ostrożności!

Nie wiadomo kto kryje się pod tego rodzaju podstępem i jakie ma zamiary.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

Piknik pod Chmurką

Zarząd SM Krzemionki serdecznie zaprasza na "Piknik pod Chmurką" .

piknik pod chmurką 10 09 2022

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki odbędzie się w dniach 17 i 24 września 2022 r. o godzinie 10:00 w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" os. Stawki 45.

Cała treść zawiadomienia jest dostępna w załączonym dokumencie (kliknij aby wyświetlić).

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z otrzymywanymi od Mieszkańców informacjami o pojawiających się na osiedlach „ulotkach” zatytułowanych „List otwarty do wszystkich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św.” pragniemy Państwa przestrzec przed wzięciem udziału w tej „inicjatywie”.

Jeden z Mieszkańców, będący w notorycznym sporze z Spółdzielnią; Pan Krzysztof Nowak wprost zamierza uczynić sobie kosztem Państwa źródło dochodów i to bez jakiejkolwiek podstawy. Ulotka wskazuje numer konta, na który mielibyście Państwo wpłacać sumy pieniędzy z tytułu zadośćuczynienia bądź wyrazu wdzięczności dla Pana Krzysztofa Nowaka, który rzekomo ma działać w Państwa interesie.

Otóż prawda jest zgoła inna! Pan Krzysztof Nowak zamierza Państwa kosztem (wprowadzając Państwa w błąd) zarobić pieniądze co w żadnym stopniu nie koresponduje z jego rzekomym działaniem na Państwa korzyść.

Załączony do ulotki Wyrok nie wywołuje skutków prawnych stąd też wskazujemy, że cała ta sytuacja jest prowokacją wymierzoną nie tylko przeciw Spółdzielni co przeciw Wam, Członkom Spółdzielni.

Zakończył się sezon grzewczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Krzemionki jako pierwsza na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego dostarczyła swoim mieszkańcom rozliczenie sezonu grzewczego 2021/2022. Jako Zarząd cieszymy się , że wymiana podzielników kapilarnych na elektroniczne przyniosła pozytywny efekt, gdyż wielu naszych mieszkańców ma nadpłaty. Zarząd ubolewa jednocześnie nad tym, iż występują pojedyncze przypadki dużej niedopłaty dlatego apelujemy do mieszkańców, aby oszczędnie gospodarowali w nowym sezonie grzewczym energią cieplną np. wietrząc mieszkanie należy zakręcać grzejniki! Wietrzenie powinno być intensywne ale krótkie!!!

Pamiętajmy, że MEC podwyższył opłatę za ogrzewanie ponad 100%, której na dzień dzisiejszy obecny Zarząd nie uwzględnił w opłatach czynszowych. Brak podwyżek czynszu z tego tytułu możliwy jest dzięki uzyskiwaniu dochodów z działalności gospodarczej spółdzielni, które to stanowią nadwyżkę bilansową, która następnie zatwierdzana jest przez Walne Zgromadzenie i dzielona na wszystkie nieruchomości.

Martwi zatem fakt działania niektórych członków naszych zasobów, którzy, co musimy stwierdzić  z przykrością, robią wszystko by zniechęcić naszych obecnych jak i potencjalnych najemców lokali użytkowych, czy terenów. Dlatego też nie dajcie Państwo sobą manipulować pojedynczym jednostkom, które uzurpują sobie prawo do działania „rzekomo” na rzecz Spółdzielni, a tak naprawdę pragną tylko zaspokoić swoje ambicje, które nie idą w parze z dobrem Spółdzielni.

Apelujemy o zdrowy rozsądek, wyrozumiałość i współpracę z Zarządem dla naszego wspólnego dobra.

Świetna zabawa czyli Potańcówka w Malwie!

W ostatnią sobotę lipca odbyła się kolejna już Potańcówka w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa”. Jak podkreślali jej uczestnicy zabawa była świetna i niezapomniana. Do późnych godzin nocnych gości bawił zespół „Rytm”. Tradycją Malwowych Potańcówek stała się kulinarna niespodzianka - był to wiejski stół, na którym znalazły się prawdziwe wiejskie smaki czyli smalec, chleb, ogórki małosolne i pasztet - ufundowane przez sponsora. Nasi seniorzy natomiast dali popis swoich umiejętności artystycznych. Zaproszeniem na kolejną Potańcówkę, która odbędzie się 13 sierpnia, był słodki prezencik dla każdego uczestnika tanecznej imprezy. Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy na następną Potańcówkę w drugą sobotę sierpnia!

20220730 20205220220730 202128

20220730 155106

 

20220730 155101

Zarząd SM Krzemionki i ODS "Malwa" zapraszają na kolejną "Potańcówkę w Malwie"

potancowka 13.08 1

Nie dokarmiajmy gołębi

Chociaż gołębie są symbolem pokoju i miłości, to jednak nie są lubiane przez konserwatorów zabytków a ornitolodzy przypominają, żeby nie dokarmiać gołębi. Gołębie najczęściej spotykane w miastach, to grzywacze i sierpówki, tych także nie brakuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. To one przyprawiają o ból głowy zarządców budynków, ponieważ poprzez kwaśny odczyn odchodów gołębich niszczeją elewacje budynków oraz pokrycia dachowe i rdzewieją metalowe elementy konstrukcji, tj. parapety i rynny. Musimy pamiętać, że gołębie świetnie sobie poradzą bez naszej pomocy. Specjaliści apelują, by nie dokarmiać dziko żyjących zwierząt, w tym również ptaków.

I jeszcze jedna ważna sprawa, pamiętajmy o tym, że jeśli mamy karmnik np. na balkonie, musimy go co dwa tygodnie sparzyć wrzątkiem, tak by dokarmianie nie przyczyniło się do rozprzestrzeniania się chorób ptaków. Bowiem dziko żyjącym gołębiom towarzyszą liczne pasożyty. Niektóre z nich mogą być groźne dla człowieka. Do najniebezpieczniejszych należą takie jak obrzeżek gołębi (który jest kleszczem) i ptaszyniec. Ich ukąszenia mogą powodować groźne alergie a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Można zauważyć, że w okresie letnim popularnym punktem rodzinnych spacerów jest dokarmianie ptaków. Ale okazuje się, że tym szkodzimy nie tylko sobie, ale również gołębiom, bowiem ptaki tracą naturalny instynkt przetrwania. Latem dzikie zwierzęta nie cierpią z powodu głodu, a przez dokarmianie latem niestety ciężej im zimą.

Zapraszamy serdecznie osoby 60 plus na spotkanie organizacyjne w ramach Akademii Seniora

Segregujemy śmieci!

 

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy o segregowaniu śmieci! Mimo informacji w prasie, telewizji i radiu, mieszkańcy nadal mają wątpliwości z segregowaniem odpadów. Nie ma się czemu dziwić, bowiem na rynek konsumencki trafiają coraz to nowe opakowania produktów, które tak naprawdę są mieszanką wielu materiałów. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko a przede wszystkim nie narażajmy się na wyższe koszty wywozu nieczystości, bowiem firma Remondis wystąpiła do Urzędu Miasta o podniesienie opłat za śmieci – 48 złotych od osoby.

Pamiętajmy też, że nie wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów choćby przez jednego lokatora, odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Prawo stanowi, że jeżeli śmieci nie będą segregowane, odpowiedzialność poniosą wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości. Taka zbiorowa odpowiedzialność wynika z trudności w ustaleniu kto, mimo zadeklarowanej segregacji odpadów nie wykonuje ich selekcji. W praktyce oznacza to, że wszyscy mieszkańcy bloku mogą zapłacić więcej, mimo że segregują, nawet gdy tylko jeden sąsiad tego nie robi.

Warto zatem zwrócić uwagę na to, co wrzucamy do danego kontenera, by nie narażać ani siebie, ani sąsiadów na dodatkowe koszty.

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

Osiedlowy Dom Społeczny Malwa posiada szeroką propozycję społeczno-kulturalną a także edukacyjną. Przede wszystkim staramy się żeby był miejscem: Integracji, Inspiracji, Kreacji.

Nasza działalność ma na celu kształtowanie i wzmacniane tożsamości lokalnej poprzez integrację społeczności wokół instytucji kultury, tworzenie przestrzeni do integracji międzypokoleniowej i społecznej a także edukację kulturalną i artystyczną.

Staramy się dla Państwa organizować działalność kulturalną i artystyczną z uwzględnieniem różnych grup wiekowych i społecznych, stąd pomysł „Warsztatów rodzinnych”, w których mogły uczestniczyć całe rodziny. Inicjujemy wiele działań mających na celu integrację środowiska oraz edukację. Niemalże w każdym miesiącu w naszym Ośrodku Kultury można oglądać wystawę  IPN poświęconą ważnym wydarzeniom historycznym.

Organizujemy również  ciekawe spotkania autorskie, koncerty, spektakle.

W okresie wakacyjnym, w naszej placówce przy współpracy z biurem podróży Tour Retour organizujemy półkonie dla najmłodszych. Codziennie zapraszamy również na zajęcia świetlicowe: zajęcia muzyczne, wokalne oraz warsztaty artystyczne.

W wakacje pamiętamy także o starszych mieszkańcach naszego osiedla i to dla nich organizujemy Potańcówki, które cieszą się zainteresowaniem nie tylko seniorów ale również osób młodszych, co dowodzi, że Malwa jest miejscem integracji międzypokoleniowej.

W najbliższej przyszłości w naszej siedzibie rozpocznę działalność Akademia Seniora, która będzie ciekawą formą spędzania czasu dla starszych.

Mamy świadomość, że nie wszystkie inicjatywy podejmowane przez nas podobają się Państwu. Docierają do nas informacje o niezadowolonych osobach, które zamiast wspierać  lokalną społeczność działają na jej szkodę. Zapraszamy te osoby do współpracy, nie jesteśmy zamknięci na nowe pomysły i inicjatywy.

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, zespoły amatorskie, młodzieżowych animatorów kultury, agencje artystyczne, sceny impresaryjne, wszystkich tych,  którzy realizują swoje zawodowe i amatorskie pasje. Zachęcamy również do współpracy firmy prywatne.

Osiedlowy Dom Społeczny Malwa dysponuje zapleczem do organizowania koncertów, spektakli, konferencji, spotkań, warsztatów oraz szkoleń.

Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia w 2022 roku

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Sw. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" odbędzie się w dniach 17 i 24 września 2022 r. o godzinie 10:00 w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" os. Stawki 45

Link do zawiadomienia.

 

 

KOMUNIKAT

 W związku z rozpoczynającymi się pracami polegającymi na montażu domofonów na osiedlu  Rosochy 76,

prosimy  mieszkańców o udostępnienie mieszkań.

W przypadku braku możliwości udostępnienia mieszkania, prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcą 

celem umówienia spotkania w najbliższym terminie .

Numer kontaktowy do przedstawiciela firmy wykonującego instalację domofonową:

788-610-991

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wpływającymi od Państwa zarzutami dotyczącymi funkcjonowania tylko jednej kasy w budynku administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” uprzejmie informujemy, iż jest to podyktowane tylko i wyłącznie względami ekonomicznymi.

Notorycznie zmieniające się przepisy determinujące funkcjonowanie tego rodzaju placówek (także przepisy podatkowe) powodują konieczność ponoszenia przez Spółdzielnię coraz większych kosztów.

Wiele Spółdzielni w Polsce wycofało się z bezpośredniej obsługi kasowej dla Mieszkańców, nie mniej jednak dostrzegając popyt na tego rodzaju usługę zamierzamy ją kontynuować. Konieczne jest jednak przedstawienie Państwu informacji mogących znacząco usprawnić korzystanie z kasy. Dlatego też zwracamy się z gorąca prośbą do osób korzystających z kasy o wyrozumiałość i korzystanie z obsługi kasowej w różnych godzinach, nie tylko w poniedziałki w godz. 8.00 – 11.00, gdyż tylko wtedy obserwujemy znaczące natężenie obłożenia kasy, co powoduje niepotrzebne kolejki i ogólne zdenerwowanie osób czekających do kasy. W pozostałych dniach kasa nie jest szczególnie oblegana co umożliwia Mieszkańcom korzystanie z niej bez zbędnych kolejek.

Przypominamy jednocześnie, iż Nasi Mieszkańcy posiadają indywidualne rachunki bankowe do wpłat czynszowych i możliwe jest dokonanie stałego zlecenia za pośrednictwem banku, do czego Państwa szczególnie zachęcamy. Dodatkowo przypominamy, iż kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (w czwartek od 8.30 – 16.30).Z POWAŻANIEM ZARZĄD SM KRZEMIONKIInformacja

KOMUNIKAT

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” informuje,

iż ze względu na utrzymujące się upały oraz prognozy wskazujące na wzrost temperatury

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”

w dniach 28.06.2022r. do 01.07.2022 r. będzie czynna w godzinach

7.00-13.00

Kasa będzie czynna w godzinach

8.00-12.00

 

Ewentualne usterki w mieszkaniach

należy zgłaszać pod nr telefonu:

508-197-623

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Godziny pracy kasy Spółdzielni

od 20.06.2022 roku

poniedziałek          8.00-16.00

wtorek                  8.00-16.00

środa                    8.00-16.00

czwartek               8.30-16.30

piątek                   8.00-16.00

Informacja