Komunikaty

Nowy przetarg - docieplenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy z negocjacjami, odbywający się wg Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na wykonanie:

Czytaj więcej...

Wolne lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. ogłasza przetarg ustny, odbywający się wg regulaminu wewnętrznego Spółdzielni, na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Wolny etat

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. zatrudni na pełny etat pracownika na stanowisko inspektora ds. organizacyjno - samorządowych.

Czytaj więcej...

Nowe dokumenty w dziale dla Członków Spółdzielni

W dziale dostępnym tylko dla zalogowanych Członków Spółdzielni zostały umieszczone dokumenty z Walnego Zgromadzenia.

Komunikat Zarządu SM "Krzemionki"

W dniach 12 i 14 czerwca 2017 r. odbyły sie odpowiednio : I i II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św.

W dniu 23 czerwca 2017 r. w trybie §275 Statutu Spółdzielni zebrało sie Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu podsumowania wyników głosowań, autoryzowania treści uchwał i potwierdzenia ich podjęcia, bądź niepodjęcia.

Protokół z posiedzenia Kolegium z dnia 23.06.2017 r. - skan pdf

Zeskanowany Komunikat - wersja pdf

Poszukiwania osób chętnych do odpracowania zadłużenia

S.M. „Krzemionki” prosi o zgłaszanie się mieszkańców zasobów spółdzielni chętnych do odpracowania zadłużenia. Osoby posiadające kwalifikacje do robót remontowych proszone są o dołączenie ich do swojego zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 16.

Pismo z UM

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" przypomina mieszkańcom o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. Urząd Miasta przeprowadził szereg kontroli, które wykazały nieprzestrzeganie zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów. W przypadku dalszego nieprzestrzegania segregowania odpadów Urząd Miasta wyda decyzję określającą wysokość opłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki 14 zł za osobę.

Wniosek do programu 3.3 RPOEŚ

Zarząd SM "Krzemionki" informuje, że w dniu 30.01.2017r. złożył wniosek w ramach programu 3.3 RPOWŚ na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota to ok 3 mln zł. W przypadku pozyskania całość zostanie przeznaczona na termomodernizację budynków na os. Rosochy 8, 9, 10, 74, 79.