Komunikaty

K O N D O L E N C J E

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Romana Czarneckiego

członka Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”


składają

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Hanna Szczepanek
wraz z członkami Rady Nadzorczej
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

Inwestycje na osiedlach

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” zatwierdziła I etap planu rzeczowo-finansowego remontów nieruchomości, zaplanowanych na 2020 rok. W bieżącym roku rozpocznie się docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach oraz remont daszków wiatrołapów w blokach 105 i 111 na osiedlu Rosochy.  Planowany koszt remontów w tych nieruchomościach to 310 tysięcy złotych. Przy czym w tych blokach prace zostały rozłożone na dwa lata, w  bieżącym zostanie zrealizowany pierwszy etap.

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A

W ostatnich dniach pojawiło się wiele informacji dotyczących obecnego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki". Ich przekaz dotyczył umocowania prawnego Prezesa Mirosława Kaczmarczyka. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni wystąpił do Krajowego Rejestru Sądowego o opinie w tej sprawie. KRS poinformował o zakończeniu postępowania przymuszającego zainicjowanego przez członkinie Spółdzielni: Grażynę Żak i Teresę Karkochę. Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu na posiedzeniu nie jawnym w dniu 17 stycznia 2020 r. sprawy z urzędu o przymuszenie postanowił umorzyć postępowanie przymuszające. Sąd uzasadnił, że nie zostały złożone do KRS dokumenty, z których wynikałoby, że uchwała o wyborze Mirosława Kaczmarczyka na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki została uchylona lub ustalono jej nieważność.

Pismo z KRS - skan

W nowym roku zmiany odbiorze śmieci

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała umowę na odbiór śmieci komunalnych z firmą „Fart Bis” z Kielc. Od 1 stycznia 2020 roku ten podmiot będzie odbierać śmieci z istniejących punktów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”, których jest blisko 60.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia interweniuje w sprawie parkingu

W listopadzie bieżącego roku został oddany do użytku nowy parking przy sklepie Biedronka na osiedlu Stawki. Wraz z kilkudziesięcioma miejscami parkingowymi, został odtworzony chodnik, znajdujący się między nowym parkingiem, a dotychczasowym, zlokalizowanym tuż przy sklepie.

Czytaj więcej...

Mikołaj zawitał do Malwy

To już tradycja, że w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa organizowane jest spotkanie z Mikołajem. W tym roku było wyjątkowo ciekawe. Zanim na sali „Malwy” pojawił się długo oczekiwany gość z prezentami, dzieci  bawiły się pod okiem instruktorów. Uczyły się piosenek o zimie, którymi mogły pochwalić się przed Mikołajem. Były zimowe tańce oraz konkurs na świąteczne skojarzenia. Jednak to Mikołaj był największą atrakcją przedpołudnia.

Czytaj więcej...

Nowe zasady opłaty za śmieci

Od stycznia 2020 roku wzrosną opłaty śmieciowe. Mieszkańcy zapłacą 16 zł miesięcznie od osoby, a wszystkie odpady mają być segregowane. Ale jest jeszcze jedna zmiana. Otóż za nie wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów choćby przez jednego lokatora, może być nałożona odpowiedzialność zbiorowa na wszystkich mieszkańców bloku. Oznacza to nawet czterokrotnie wyższe opłaty za śmieci.

Czytaj więcej...

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki informuje członków spółdzielni i mieszkańców, że przyjmuje w godz. 9-11 od poniedziałku do piątku.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVII/65/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" mieszkańcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na pięć różnych frakcji, w tym odpady BIO.

Czytaj więcej...

K O M U N I K A T

Zarząd SM "Krzemionki" informuje o fakcie złożenia przez byłych członków Rady Nadzorczej do Sądu Rejonowego w Kielcach (Wydział KRS) wniosku o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki". Sąd dokonał oddalenia wniosku jako bezpodstawnego. Poniżej zamieszczamy skany dokumentów opisujących tę sprawę.

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że zgodnie z ustawą o wspieraniu usług telekomunikacyjnych oraz Prawem telekomunikacyjnym jest zobowiązana do udostępniania swoich zasobów w celu umożliwienia korzystania mieszkańcom z usług różnych operatorów. Wobec powyższego teren os. Patronackiego został udostępniony operatorowi VETRA S.A. w celu wykonania własnej instalacji.

Orzeczenie SN - Spółdzielnie mogą zlicytować mieszkanie już za kilka tysięcy długu

Spółdzielnia Mieszkaniowa mając tylko nakaz zapłaty, może za niewielką zaległość w opłatach zlicytować własnościowe mieszkanie.

Czytaj więcej...