Komunikaty S.M. "KRZEMIONKI"

Przygotowanie do sezonu grzewczego

W związku z planowanym rozpoczęciem dostarczania ciepła do ogrzewania mieszkań Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.  prosi mieszkańców o zakończenie prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania w mieszkaniach.
W celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników oraz uniknięcia uszkodzeń głowic termostatycznych i przedłużenia ich sprawności technicznej, na czas uruchamiania całkowicie otworzyć zawory na grzejnikach, poprzez ustawienie głowic w pozycji maksymalnego otwarcia.
Po okresie uruchamiania ogrzewania można ustawić głowice termostatyczne w pozycji odpowiadającej indywidualnym temperaturom komfortu cieplnego.

Rezygnacja M. Kaczmarczyka ze stanowiska V-ce Prezesa SM "Krzemionki"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. informuje, że dnia 21.09.2016r. w płyneło Oświadczenie o rezygnacji Pana Mirosława Kaczmarczyka ze stanowiska V-ce Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" - zeskanowane oświadczenie w wersji pdf.

Przetarg - wolne lokale mieszkalne

Do działu Przetargi dodano ogłoszenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w zasobach S.M. "Krzemionki" w Ostrowcu Św. Zobacz więcej

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Św.

Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do Programu Rewitalizacji Miasta  Ostrowca Św., na lata 2016-2023.

Czytaj więcej...

Rozstrzygniety przetarg - docieplenia

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego dwustopniowego z dnia 23.08.2016 r. na wykonanie  docieplenia  ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów oraz remontem daszków wiatrołapów budynków  mieszkalnych  na os. Stawki  Nr  27 (etap I, etap  II); Nr 40 (etap I, etap II); Nr 50 (etap I i etap II); i Nr 66 (etap I i etap II w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Zmiana godzin otwarcia kas w Spółdzielni

Godziny pracy kasy

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek  8.00 - 14.00

Czwarek  9.00 - 16.30

W dniach 15, 16, 17 każdego miesiąca  8.00 - 16.30

Pielęgnacja zieleni - kontakt

S.M. "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim informuję, że osoba zajmująca się pielęgnacją zieleni w zasobach Spółdzielni jest dostępna pod tel.  883 400 806.

Poszukiwania osób chętnych do odpracowania zadłużenia

S.M. „Krzemionki” prosi o zgłaszanie się mieszkańców zasobów spółdzielni chętnych do odpracowania zadłużenia. Osoby posiadające kwalifikacje do robót remontowych proszone są o dołączenie ich do swojego zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 16.

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że zgodnie z ustawą o wspieraniu usług telekomunikacyjnych oraz Prawem telekomunikacyjnym jest zobowiązana do udostępniania swoich zasobów w celu umożliwienia korzystania mieszkańcom z usług różnych operatorów. Wobec powyższego teren os. Patronackiego został udostępniony operatorowi VETRA S.A. w celu wykonania własnej instalacji.

Zlecenie na prace remontowo-budowlane i brukarskie na terenie osiedli

Zarząd SM "Krzemionki" informuje, że zleci do wykonania prace remontowo-budowlane i brukarskie na terenie osiedli.

Chętnych do podjecia współpracy prosimy o składanie ofert zawierających dane firmy, profil działalności ze wskazaniem, które prace jest gotowy wykonać, w siedzibie SM "Krzemionki" w Ostrowcu swiętokrzyskim os. stawki 47.

Szczegółowy wykaz prac zawiera Plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej, dostępny na stronie internetowej Spółdzielni.

Do wybranych firm Zarząd skieruje zapytania ofertowe.

Możliwość zmiany zaliczki na C.O.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że istnieje możliwość indywidualnej  zmiany wysokości zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania w przypadku, gdy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały nadpłaty lub niedopłaty w rozliczeniu. Wniosek o zmianę zaliczki można pobrać w sekretariacie spółdzielni, pokój nr 16 lub ze strony www.smkrzemionki.pl - Dokumenty do pobrania.

Komunikat Zarządu S.M. "Krzemionki"

S.M. „Krzemionki” w Ostrowcu informuje, że w związku z niepodjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały Nr 2/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu termin dokonywania płatności  za używanie lokali nie uległ zmianie. W związku z powyższym opłaty powinny być uiszczane co miesiąc z góry do 17-go dnia każdego miesiąca.

Orzeczenie SN - Spółdzielnie mogą zlicytować mieszkanie już za kilka tysięcy długu

Spółdzielnia Mieszkaniowa mając tylko nakaz zapłaty, może za niewielką zaległość w opłatach zlicytować własnościowe mieszkanie.

Czytaj więcej...

Sale do wynajęcia - ODS "Malwa"

S.M.„Krzemionki” oferuje najem sal w ODS „Malwa” os. Stawki 45. Zobacz więcej

Telefon kontaktowy do Rady Nadzorczej

S.M. "Krzemionki" informuje, że mozna kontaktować się telefonicznie z Radą Nadzorczą S.M. "Krzemionki" pod numerem 534 126 834. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 19.00 przy telefonie będzie dyżurował Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Orłowski.

2015 © Rafał Maj - S.M. "Krzemionki" - Start.
Powered by Joomla 1.7 Templates