Walne Zgromadzenie  Spółdzielni - najwyższy organ Spółdzielni  
  
 Rada Nadzorcza 
 Przewodniczący Rady Nadzorczej  Chwistek Waldemar
 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej           Kwiecień Marianna
 Sekretarz Rady Nadzorczej  Dziułka Paweł
  
 Członkowie Rady Nadzorczej  
   Granica Alina
   
   Szczepanek Hanna
   Szczygieł Stanisław
 
Komisje
 Komisja Rewizyjna  
 Przewodniczący Komisji  
 Członek Komisji  Granica Alina
 Członek Komisji  Szczygieł Stanisław
   
 Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna  
 Przewodniczący Komisji  
 Członek Komisji  Dziułka Paweł
 Członek Komisji  
   
 Komisja Społeczno-Wychowawcza  
 Przewodniczący Komisji  Szczepanek Hanna
 Członek Komisji  Chwistek Waldemar
 Członek Komisji  
 
 Zarząd Spółdzielni 
 Prezes Zarządu  Ewa Żelazowska
 Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZ  Piotr Ochocki
 Członek Zarządu  Magdalena Lis
 Pełnomocnik Zarządu  Edyta Hauer