Organy Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"

 Walne Zgromadzenie  Spółdzielni - najwyższy organ Spółdzielni  
  
 Rada Nadzorcza 
 Przewodniczący Rady Nadzorczej  Orłowski Witold
 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej           Mazur Tadeusz
 Sekretarz Rady Nadzorczej  Pobrotyn Elżbieta
  
 Członkowie Rady Nadzorczej  Czarnecki Roman
   Dąbek Zbigniew
   Fornal Robert
   Granica Alina
   Gatkowski Roman
   Kwiecień Marianna
   Szczepanek Hanna
 
Komisje
 Komisja Rewizyjna  
 Przewodniczący Komisji  Kwiecień Marianna
 Członek Komisji  Granica Alina
   
 Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna  
 Przewodniczący Komisji  Czarnecki Roman
 Członek Komisji  Mazur Tadeusz
 Członek Komisji  Orłowski Witold
 Członek Komisji  Fornal Robert
   
 Komisja Społeczno-Wychowawcza  
 Przewodniczący Komisji  Szczepanek Hanna
 Członek Komisji  Dąbek Zbigniew
 
 Zarząd Spółdzielni 
 Prezes Zarządu  Barbara Przelazły
 Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZ  Mirosław Kaczmarczyk
 Członek Zarządu  Mieczysław Żaczek