Organy Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"

 Walne Zgromadzenie  Spółdzielni - najwyższy organ Spółdzielni  
  
 Rada Nadzorcza 
 Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej           
 Sekretarz Rady Nadzorczej  
  
 Członkowie Rady Nadzorczej  
   
   
   
   
   
   
   
 
Komisje
 Komisja Rewizyjna  
 Przewodniczący Komisji  
 Członek Komisji  
   
 Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna  
 Przewodniczący Komisji  
 Członek Komisji  
 Członek Komisji  
   
 Komisja Społeczno-Wychowawcza  
 Przewodniczący Komisji  
 Członek Komisji  
 
 Zarząd Spółdzielni 
 Prezes Zarządu  Barbara Przelazły
 Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZ  Mirosław Kaczmarczyk
 Członek Zarządu  Mieczysław Żaczek