Skład Rady Nadzorczej powołanej przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach 24 i 25 listopada 2022 r.

 1. Karkocha Teresa – Przewodnicząca
 2. Węglewicz Piotr – Z-ca Przewodniczącego
 3. Kowalski Damian – Sekretarz
 4. Cedro Robert
 5. Chojna Zenon
 6. Ćmiel Elżbieta
 7. Gruszka Joanna
 8. Cheba Zdzisław
 9. Kałuża Teresa
 10. Kapuśniak Halina
 11. Maj Grażyna

Rada Nadzorcza delegowała do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Panią Halinę Kapuśniak

oraz do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Panią Teresę Karkocha.