Organy Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"

 Walne Zgromadzenie  Spółdzielni - najwyższy organ Spółdzielni  
  
 Rada Nadzorcza 
 Przewodniczący Rady Nadzorczej  Szczepanek Hanna
 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej           Kwiecień Marianna
 Sekretarz Rady Nadzorczej  Dziułka Paweł
  
 Członkowie Rady Nadzorczej  Chwistek Waldemar
   Dąbek Zbigniew
   Granica Alina
   Pawełka-Wróbel Lucyna
   Szczygieł Stanisław
   Żelazowska Ewa
 
Komisje
 Komisja Rewizyjna  
 Przewodniczący Komisji  Dąbek Zbigniew
 Członek Komisji  Granica Alina
 Członek Komisji  Szczygieł Stanisław
   
 Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna  
 Przewodniczący Komisji  
 Członek Komisji  Dziułka Paweł
 Członek Komisji  Żelazowska Ewa
   
 Komisja Społeczno-Wychowawcza  
 Przewodniczący Komisji  Szczepanek Hanna
 Członek Komisji  Chwistek Waldemar
 Członek Komisji  Pawełka-Wróbel Lucyna
 
 Zarząd Spółdzielni 
 Prezes Zarządu  
 Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZ  Jerzy Kuźnia
 Członek Zarządu  Magdalena Lis
 Pełnomocnik Zarządu  Anna Kania