Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Stawki 47 informuje Członków Spółdzielni, że od dnia 16.02.2015r. na stronie www.smkrzemionki.pl została uruchomiona część witryny internetowej dostępna tylko dla Członków Spółdzielni.

W celu uzyskania dostępu do danych niezbędne jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem do Spółdzielni o nadanie indywidualnego loginu i hasła.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w Sekretariacie Spółdzielni. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie.

Po nadaniu loginu i hasła Spółdzielnia skontaktuje się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia terminu ich odbioru. Osoba zgłaszająca się po odbiór ww. danych powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości.