Komunikaty

Podsumowanie termomodernizacji 2019

Apel do mieszkańców

Obrady Rady Nadzorczej SM "Krzemionki"

Rozliczanie wody w SM "Krzemionki"

Nowy przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny, odbywający się wg Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na wykonanie okresowych kontrole instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych:

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Z dniem 15.05.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. zakończyła dostawę ciepła.

Prosimy mieszkańców o ustawienie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia.

SM "Krzemionki" w czasach panddemii

Bezpieczny montaż wodomierzy

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
informuje, że od 14.04.2020 r. (wtorek)
zostaje wznowiona praca KASY
na dotychczasowych zasadach.

Ze względu na bezpieczeństwo Klientów
i Pracowników obsługa przy stanowisku kasowym po 1 osobie.

KOMUNIKAT

W związku z Uchwałą RM w Ostrowcu Św. Nr XXIX/24/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Krzemionki” informuje:

Czytaj więcej...

U W A G A !!!

U W A G A !!!

W celu ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańców zostają wyłączone z użytku place zabaw oraz siłownie na świeżym powietrzu.

Koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drewnianych lub szklanych utrzymuje się od dwóch godzin do dziewięciu dni. W tym czasie ma zdolność do zarażania.

Prosimy o to, by nie niszczyć zabezpieczeń. Łamanie zakazu korzystania z placów zabaw lub siłowni, a także próby niszczenia zabezpieczeń będą zgłaszane na policję.

Niniejsza decyzja obowiązuje od 2 kwietnia 2020 r. do odwołania.

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

W związku z docierającymi do Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” informacjami o podszywaniu się pod pracowników Spółdzielni oraz podawanie się za osoby działające w jej imieniu, zwracamy się do Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mechanizm oszustw jest różny. Niejednokrotnie osoby te przekazują mieszkańcom nieprawdziwe informacje dotyczące Spółdzielni i proszą o złożenie podpisu. Uczulamy Państwa zatem na dokładne czytanie dokumentów i weryfikowanie przekazywanych treści. Przypominamy, że pracownicy i inne osoby działające w imieniu Spółdzielni udają się do mieszkań wyłącznie w przypadku zgłaszania przez Mieszkańców awarii, planowych odczytów czy przeglądów instalacji – w ostatnich z wymienionych Spółdzielnia wcześniej zamieszcza stosowne i ogólnodostępne komunikaty. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i niewpuszczanie do mieszkań osób podejrzanych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią lub powiadomienie policji.

Inwestycje na osiedlach

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” zatwierdziła I etap planu rzeczowo-finansowego remontów nieruchomości, zaplanowanych na 2020 rok. W bieżącym roku rozpocznie się docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach oraz remont daszków wiatrołapów w blokach 105 i 111 na osiedlu Rosochy.  Planowany koszt remontów w tych nieruchomościach to 310 tysięcy złotych. Przy czym w tych blokach prace zostały rozłożone na dwa lata, w  bieżącym zostanie zrealizowany pierwszy etap.

Czytaj więcej...

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki informuje członków spółdzielni i mieszkańców, że przyjmuje w godz. 9-10 w każdy czwartek.