Komunikaty

Ogłoszenie - praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zatrudni na umowę-zlecenie:

Inspektora ds. energetycznych

Do obowiązków na ww. stanowisku należą m.in. zadania z zakresu gospodarki cieplnej spółdzielni, rozliczanie indywidualnych kosztów c.o.

Czytaj więcej...

Dobra współpraca Zarządu z Prezydentem

Przy ulicy 11 Listopada remontowany jest chodnik.  Nowa nawierzchnia będzie po stronie osiedli Rosochy jak i Stawki. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” pismem z dnia 17 lipca bieżącego roku zwróciła się do prezydenta miasta z prośbą o wyremontowanie zniszczonej nawierzchni chodnika przy ulicy 11 listopada, pod stronie osiedla Rosochy, na odcinku około 250 metrów od ulicy Słonecznej do ulicy Sikorskiego.

Czytaj więcej...

Nowe drzwi w blokach

W blokach na osiedlach Stawki i Rosochy montowane są nowe drzwi wejściowe do klatek. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” zlecił wymianę drzwi wejściowych w 9 blokach. W budynkach 12 i 17 na osiedlu Stawki prace już są zakończone.  Obecnie ekipy można spotkać na osiedlu Rosochy. Tam nowe drzwi będą w budynkach 5, 26, 28, 33, 34, 36 i 87.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia zainteresowana udziałem w II etapie rewitalizacji

W ramach Programu Rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” dostała 800 tysięcy złotych na realizację czterech zadań. Trzy z nich już są zakończone i służą mieszkańcom. Natomiast do końca sierpnia będzie wykonane ostatnie, plac zabaw na osiedlu Rosochy. Pierwszym, zakończonym był remont parkingu, położenie nowego chodnika, wykonanie nowych wejść do klatek oraz wyremontowanie schodów prowadzących na parking przy bloku 5 na osiedlu Ogrody. Zarząd Spółdzielni z przekazanych przez Prezydenta Jarosława Górczyńskiego środków z puli, jaką gmina otrzymała na realizację Programu Rewitalizacji, zlecił poprawienie infrastruktury na osiedlu Rosochy.

Czytaj więcej...

Cieplej w blokach na osiedlu Rosochy i Patronackim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zleciła termomodernizację kolejnych bloków. Docieplone zostaną budynki mieszkalne na osiedlach Rosochy i Patronackie.
- Na osiedlu Patronackim, w budynkach 26, 27 i 28 realizowany będzie drugi etap dociepleń. Termomodernizacja rozpoczęła się w ubiegłym roku. Prace zaplanowano na dwa lata. Odnowiona zostanie elewacja balkonowa. Remont ruszy w sierpniu i potrwa do końca listopada - informuje Jerzy Kuźnia, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Blisko milion złotych nadwyżki za 2018 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zakończyła ubiegły rok na plusie z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami, w kwocie 984.688,81złotych.
- O tym, jak zostanie podzielona nadwyżka, zadecydowali mieszkańcy podczas Walnego Zebrania. Zarząd podał kilka propozycji, które zostały przedstawione mieszkańcom - powiedział Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Maleje zadłużenie czynszowe

Jak wynika ze sprawozdania z działalności Spółdzielni za ubiegły rok, na dzień 31 grudnia 2018 roku, znacząco spadło zadłużenie z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Zadłużenie dotyczyło 599 mieszkań na łączną kwotę 2 862 926,38 złotych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku, liczba lokali, w których nie był uregulowany czynsz zmalała o 216 sztuk. Tym samym udało się odzyskać  618 435,20 złotych.

Czytaj więcej...

Nowi w Radzie Nadzorczej

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:

Czytaj więcej...

Podziękowania

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” serdecznie dziękuje za liczny udział i merytoryczną dyskusję na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2019 roku.

Rozpatrzone i przegłosowane zostały wszystkie punkty objęte porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały związane z oceną działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynikami roku ubiegłego, a także wynikające z wniosków członków Spółdzielni.

Dziękujemy za udzielone absolutorium Zarządowi i zainteresowanie Państwa sprawami Spółdzielni.

Zarząd SM Krzemionki


 

Walne Zgromadzenie

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:
1. W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni pana Roberta Fornala ( za- 166 głosów, przeciw- 68, wstrzymujących-10),
2. W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok ( za- 137 głosów, przeciw-16, wstrzymujących-4),
3. W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Przelazły za okres od 1.01.2018r do 19.03.2018r.( za- 82, przeciw- 63, wstrzymujących-10),

Czytaj więcej...

Zarząd SM "Krzemionki” w pełnym składzie

Zawirowania wokół składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” to już historia.
Od lutego w pełnym składzie działa Zarząd Spółdzielni. Rada Nadzorcza na prezesa wybrała Mirosława Kaczmarczyka. Na zastępcę prezesa do spraw gospodarki zasobami został powołany Jerzy Kuźnia. W skład Zarządu weszła główna księgowa- Magdalena Lis. Pełnomocnikiem Zarządu jest Anna Kania.

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki informuje członków spółdzielni i mieszkańców, że przyjmuje w godz. 9-11 od poniedziałku do piątku.

OGŁOSZENIE

SM "Krzemionki" informuje, że od dnia 01.09.2017 roku zgłaszanie awarii po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy należy kierować pod nr telefonu

5 0 8  1 9 7  6 2 3

Pielęgnacja zieleni - kontakt

S.M. "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim informuję, że osoba zajmująca się pielęgnacją zieleni w zasobach Spółdzielni jest dostępna pod tel.  883 400 806.

Spada zadłużenie czynszowe

Zadłużenie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” z  tytułu zaległych czynszów, sukcesywnie maleje. Na koniec lutego 2019 roku zadłużonych było 713 lokali, na ogólną kwotę 2 mln 992 732 zł. W tym zadłużenie powyżej 3 miesięcy miało 305 mieszkań i była to kwota 2 mln 701 848 zł. Powyżej 2 miesięcy dług był na koncie 105 mieszkań, na kwotę 111 tysięcy zł. Natomiast nie zapłacony jednomiesięczny czynsz miały 303 mieszkania i było to blisko 180 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu elektrycznego na rok 2019

Czytaj więcej...