Komunikaty

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" informuje, że KASA Spółdzielni przyjmuje wpłaty rachunków za pośrednictwem mBanku (gaz, energia elektryczna i inne) do 18.12.2018 r. (nie dotyczy opłat za mieszkanie - przyjmowane będą jak dotychczas). Od nowego roku realizacja wpłaty pozostałych rachunków zostanie wznowiona.

W dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) KASA
będzie czynna do godz. 13.30.

Z góry przepraszamy za utrudnienia (nie są one zależne od Spółdzielni).

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
uprzejmie informuje, że budynek
administracyjny Spółdzielni

w dniu 24 grudnia 2018 roku (Wigilia)
 będzie nieczynny.

Ewentualne usterki w mieszkaniach w tym dniu
należy zgłaszać pod nr tel. 508-197-623.

Nowy przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. Osiedle Stawki 47, NIP 661-02-00-462, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy odbywający się wg regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Ostrowcu Św. Osiedle Rosochy 30a  o powierzchni 135,00 m². Cena najmu 18,00 zł/m²netto miesięcznie (do negocjacji).

Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2019 roku o godz. 11.00 w Siedzibie Spółdzielni pokój nr 10.

Wadium w wysokości 2 000 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni  do dnia 03.01.2019 do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 10 lub pod numerem telefonu /41/262 40 45.

Nowy przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy z negocjacjami, odbywający się według Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na budowę zespołu 4 budynków garażowych  na samochody osobowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem, przebudową odcinka linii średniego napięcia, drogą wewnętrzną i placem manewrowym na os. Rosochy oraz wykonaniem zjazdu z ul. Sikorskiego   w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki’’ w dniu 13 listopada 2018 roku, podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z powodu tego że, od kilku miesięcy  część członków Rady Nadzorczej w osobach : Witold Orłowski, Elżbieta Pobrotyn, Tadeusz Mazur, Roman Gatkowski, Robert Fornal oraz Mateusz Gagat konsekwentnie sabotuje  inicjatywy Zarządu  i pozostałych członków Rady Nadzorczej w zakresie zapewnienie  Spółdzielni należytego funkcjonowania.

Czytaj więcej...

Budowa garaży

Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. o przystąpieniu do budowy garaży na os. Rosochy w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Modernizacja budynku administracyjnego SM "Krzemionki"

Rewitalizacja

35 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu rewitalizacji. W piątek Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński podpisali umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Po raz pierwszy w historii z środków tych skorzysta również Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki"

Nowy samochód w SM "Krzemionki"

Wiosenne porządki z rębakiem

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki informuje członków spółdzielni i mieszkańców, że przyjmuje w godz. 9-11 od poniedziałku do piątku.

Rewitalizacja

W nowym rozdaniu unijnym Ostrowiec otrzyma ponad 34 mln zł na rewitalizację. 8 lutego Prezydent Ostrowca i Marszałek Województwa podpisali pre umowę na realizację jednego z największych projektów inwestycyjnych, jaki do tej pory był realizowany w naszym mieście. W sumie będzie realizowanych aż 11 inwestycji, w tym również w zasobach SM Krzemionki.

Zmiana cennika opłat w kasach

U W A G A!

Zmiana cennika opłat od 1 stycznia 2018 r.

 • dla członków zasobów mieszkaniowych SM „Krzemionki”
  - 1,47 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych
  - 4,97 zł od wpłat na ZUS, US
  - 0,5% od wpłat powyżej 1.000,00 zł
 • dla osób z zasobów wspólnotowych wraz z osobami nie zamieszkującymi zasoby mieszkaniowe SM „Krzemionki”
  - 2,97 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych w kasie Spółdzielni
  - 7,50 zł od wpłat na ZUS, US
  - 0,5% od wpłat powyżej 1.000,00 zł