Komunikaty

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
uprzejmie informuje, że:

  • 20 grudnia 2019 r. (piątek) – Spółdzielnia będzie czynna do godz. 14.00, KASA do godz. 13.30;
  • 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) – Spółdzielnia będzie czynna do godz. 12.00;
  • 27 grudnia 2019 r. (piątek) – Spółdzielnia będzie nieczynna.

Ewentualne usterki w mieszkaniach należy zgłaszać pod nr tel. 508-197-623.

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" informuje, że KASA Spółdzielni przyjmuje wpłaty rachunków za pośrednictwem mBanku (gaz, energia elektryczna i inne) do 20.12.2019 r. (nie dotyczy opłat za mieszkanie - przyjmowane będą jak dotychczas). Od nowego roku realizacja wpłaty pozostałych rachunków zostanie wznowiona.

Z góry przepraszamy za utrudnienia
(nie są one zależne od Spółdzielni).

Nowe zasady opłaty za śmieci

Od stycznia 2020 roku wzrosną opłaty śmieciowe. Mieszkańcy zapłacą 16 zł miesięcznie od osoby, a wszystkie odpady mają być segregowane. Ale jest jeszcze jedna zmiana. Otóż za nie wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów choćby przez jednego lokatora, może być nałożona odpowiedzialność zbiorowa na wszystkich mieszkańców bloku. Oznacza to nawet czterokrotnie wyższe opłaty za śmieci.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. osiedle Stawki 47, NIP 661-02-00-462, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy odbywający się wg regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Spółdzielnia za dziewięć miesięcy na plusie

Przy ocenie kondycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” brany jest pod uwagę wynika finansowy uzyskany na działalności gospodarczej oraz na zasobach mieszkaniowych. Działalność gospodarcza to najem lokali użytkowych, dzierżawa terenów pod parkingi, pawilony handlowo-usługowe, dzierżawa powierzchni pod reklamy lub banery. Uzyskany z niej zysk może po opodatkowaniu zostać przeznaczony na cele określone przez Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej...

Przetarg - lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. ogłasza  przetarg ustny nieograniczony, odbywający się wg regulaminu wewnętrznego Spółdzielni, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Czytaj więcej...

Należy dbać o mienie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” sukcesywnie wymienia domofony na nowe modele, a w razie możliwości technicznych konserwatorzy naprawiają wadliwe urządzenia. Szczególnie częste awarie zdarzają się w bloku 54 na osiedlu Stawki. Kolejny domofon w tej klatce został zamontowany w 2017 roku i co warte podkreślenia, na prośbę mieszkańców. Ale Spółdzielnia już kilka razy na przestrzeni ostatnich miesięcy dostawała zgłoszenia, że urządzenie się zepsuło. Regularnie następowały zlecenia wymiany zdewastowanej kasety. Jest to dziwne, bowiem w przypadku urządzeń na innych nieruchomościach, takich problemów nie ma.

Czytaj więcej...

Prace pielęgnacyjne na osiedlach

W okresie jesiennym na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” prowadzona są prace pielęgnacyjne zieleni. Sukcesywnie podcinane są żywopłoty, suche konary drzew oraz krzewy. Prowadzona jest również wycinka drzew.

- Wiemy, że czasami budzi to wśród mieszkańców niezadowolenie. Jedni lokatorzy chcą i zgłaszają do nas konieczność wycięcia drzewa, bo ich zdaniem stwarza zagrożenie dla przechodniów. Inni natomiast piszą petycje o pozostawienie drzewa - mówi Mirosław Kaczmarczyk, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Zmiana cennika opłat w kasach

U W A G A

ZMIANA CENNIKA OPŁAT OD 01.10.2019 R.

Dla członków zasobów mieszkaniowych SM "Krzemionki"

  • 1,99 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych
  • 4,97 zł od wpłat na ZUS, US
  • 0,5 % od wpłat od kwoty 1000 zł i powyżej

Dla pozostałych mieszkańców

  • 2,97 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych
  • 7,50 zł od wpłat na ZUS, US
  • 0,5 % od wpłat od kwoty 1000 zł i powyżej

Pawilon na os. Stawki do wynajęcia

Z dużego pawilonu na osiedlu Stawki wyprowadza się supermarket MILA. Budynek, w którym funkcjonuje sklep, jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Bezpieczniej na osiedlach

Na budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” oraz Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa” zamontowane są kamery. Monitoring wizyjny prowadzony jest również wewnątrz obiektów.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. posiada wolne lokale użytkowe:

- lokal o powierzchni 29,93 m2
- lokal o powierzchni 13,30 m2
- lokal o powierzchni 15,87 m2
- lokal o powierzchni 13,35 m2
- lokal o powierzchni 24,20 m2

Zlokalizowane na II piętrze w budynku administracyjnym Spółdzielni Osiedle Stawki 47. Cena najmu 15,00 zł/m² netto miesięcznie. W cenę wliczono media(centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz monitoring obiektu).

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 10 lub pod numerem telefonu /41/262 40 45.

Spółdzielnia rozlicza się z dłużnikami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” przeprowadzi w 2019 r. dwanaście eksmisji. Dla zadłużonych rodzin zostaną zapewnione dwa mieszkania socjalne oraz dziesięć miejsc w noclegowni w Ostrowcu Św. W lokalach przeznaczonych do eksmisji zadłużenie sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odzyskanie tych mieszkań, mimo decyzji sądu, było trudne i trwało wiele miesięcy. Komornik, który prowadził sprawy, poinformował Zarząd Spółdzielni, iż nie wykona wyroków sądu o eksmisji. Kolejny też był opieszały w realizacji postanowienia. Dopiero współpraca z trzecim komornikiem przyniosła wymierne efekty.

Czytaj więcej...

Blisko milion złotych nadwyżki za 2018 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zakończyła ubiegły rok na plusie z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami, w kwocie 984.688,81złotych.
- O tym, jak zostanie podzielona nadwyżka, zadecydowali mieszkańcy podczas Walnego Zebrania. Zarząd podał kilka propozycji, które zostały przedstawione mieszkańcom - powiedział Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Maleje zadłużenie czynszowe

Jak wynika ze sprawozdania z działalności Spółdzielni za ubiegły rok, na dzień 31 grudnia 2018 roku, znacząco spadło zadłużenie z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Zadłużenie dotyczyło 599 mieszkań na łączną kwotę 2 862 926,38 złotych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku, liczba lokali, w których nie był uregulowany czynsz zmalała o 216 sztuk. Tym samym udało się odzyskać  618 435,20 złotych.

Czytaj więcej...

Nowi w Radzie Nadzorczej

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:

Czytaj więcej...

Podziękowania

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” serdecznie dziękuje za liczny udział i merytoryczną dyskusję na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2019 roku.

Rozpatrzone i przegłosowane zostały wszystkie punkty objęte porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały związane z oceną działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynikami roku ubiegłego, a także wynikające z wniosków członków Spółdzielni.

Dziękujemy za udzielone absolutorium Zarządowi i zainteresowanie Państwa sprawami Spółdzielni.

Zarząd SM Krzemionki


 

Walne Zgromadzenie

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:
1. W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni pana Roberta Fornala ( za- 166 głosów, przeciw- 68, wstrzymujących-10),
2. W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok ( za- 137 głosów, przeciw-16, wstrzymujących-4),
3. W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Przelazły za okres od 1.01.2018r do 19.03.2018r.( za- 82, przeciw- 63, wstrzymujących-10),

Czytaj więcej...