osiedla03.JPG

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” w Ostrowcu Św., Os. Stawki 45

I. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Wymagania obowiązkowe:
 • wykształcenie minimum średnie, bądź wyższe – preferowane o kierunku kulturoznawstwo lub kulturalno-oświatowym,
 • co najmniej 5 – letni staż pracy w tym 3 letni na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym,
 • przedstawienie koncepcji rozwoju Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” przy uwzględnieniu możliwości budżetowych oraz środków zewnętrznych,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św.
informuje, że ze wzgledu na długofalowe upały w dniach
16.07.2024-19.07.2024
Kasa Spółdzielni jest czynne do godz. 13.00

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św.
informuje, że ze wzgledu na długofalowe upały w dniach
16.07.2024-19.07.2024
Biuro Spółdzielni jest czynne do godz. 13.00

Dyżury Rady Nadzorczej i Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” informuje,
że będzie pełnić dyżur
w budynku administracyjnym Spółdzielni (II piętro-pokój nr 27)
w godz. 17.00-18.00 w dniach:
10.07.2024r. - Cheba Zdzisław
24.07.2024r. - Maj Grażyna

w godz. 10.00-12.00 w dniu :
01.07.2024r. (poniedziałek) - Karkocha Teresa

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki” informuje,
że będzie pełnić dyżur
w sekretariacie Spółdzielni
do godz. 17.00 w dniach:
4 i 18 lipca 2024r.

Wakacje w Malwie

Wakacje z Malwą page 0001

Informacja

W związku z zakończeniem okresu grzewczego 2023/2024 w dniu 29.04.2024 r.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. zwraca się do mieszkańców  o ustawienie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia.

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" informuje, że ogłoszony konkurs w dniu 16.02.2024r. na stanowisko Kierownika Osiedlowego Domu Społecznego "Malwa" został unieważniony, bez wyłonienia zwycięzcy.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”

poszukuje osoby na stanowisko

Inspektora ds. nadzoru budowlanego

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o profilu budowlanym.
 • Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.
 • Mile widziana znajomość kosztorysowania.
 • Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Dyspozycyjność i komunikatywność.
 • Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem i ze współpracownikami.
 • Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ,,Krzemionki ‘’  informuje, że zgodnie z Uchwałą RN nr 4/01/24 z dnia 22.01.2024r.  dla lokali mieszkalnych  wyposażonych  w domofony od dnia  01.05.2024r. zostaje wprowadzona opłata za obsługę instalacji domofonowej w kwocie 2,04 zł/lok. m-c.

Jednocześnie , zgodnie z Uchwała RN nr 3/01/24 , został zmieniony sposób naliczenia opłaty za użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, w związku z powyższym prosimy Mieszkańców użytkujących w/w pomieszczenia o stawienie się do Spółdzielni pokój nr 9 (od 05.02.2024r. do 30.04.2024r.) celem podpisania aneksu zmieniającego do umowy użytkowania pomieszczenia.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok

Uchwała 3/11/2023 Rady Nadzorczej SM "Krzemionki" w Ostrowcu Św.  w sprawie: wybóru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok

Ogłoszenie

 Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Krzemionki” os. Stawki 47, Ostrowiec Św. oferuje pod wynajem:

 •  teren pod tablicę reklamową o powierzchni 10 m2 znajdujący się przy ul. 11 Listopada wzdłuż budynku administracyjnego SM Krzemionki;
 • dwie tablice reklamowe o powierzchniach 9 m2 i 4 m2 przed budynkiem administracyjnym;

 • powierzchnię na bocznej ścianie pawilonu handlowego przy ulicy Jana Pawła II.

 Cena najmu zgodna z cennikiem Spółdzielni

* Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 41 262 40 45.

KOMUNIKAT

Ostrowiec Św.,17.05.2023 r.

Informacja

W związku z pojawiającym się komunikatem na klatkach schodowych, dotyczącym zapisów na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań, Zarząd SM „Krzemionki” informuje, że Spółdzielnia nie jest inwestorem tego przedsięwzięcia i nie posiada programu dopłat do wymiany drzwi do lokali mieszkalnych. Konserwacja, naprawa lub wymiana tych drzwi należy do wyłącznych obowiązków właściciela, użytkownika mieszkania. Prosimy zwracać szczególną uwagę przy dokonywaniu zapisów i podpisywaniu umów.

Zarząd SM „Krzemionki”

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz „Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim” w mieszkaniach, w budynkach wielolokalowych mogą być stosowane przygrzejnikowe głowice termostatyczne tylko z ograniczeniem minimalnej temperatury +16 oC. W razie mechanicznego uszkodzenia głowicy wymiana na nową może być wykonana tylko zgodnie z ww. warunkami.

Komunikat

podzielniki

Zmniejszenie zużycia ciepła w naszych domach.

 SM „Krzemionki” przypomina mieszkańcom, jak można wpłynąć na mniejsze zużycie ciepła w naszych domach.

 

APEL do Mieszkańców

UWAGA

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje o osobach podszywających się pod Pracowników Spółdzielni i zamierzających sprawdzać szczelność otworów okiennych w mieszkaniach.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” nigdy nikomu nie zlecała ani nigdy nikogo nie upoważniała do przeprowadzenia badania szczelności okien w mieszkaniach. Zresztą, co oczywiste Spółdzielnia nie jest i nie może być do tego uprawniona.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na powyższą sytuację i zachowanie szczególnej ostrożności!

Nie wiadomo kto kryje się pod tego rodzaju podstępem i jakie ma zamiary.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

Nie dokarmiajmy gołębi

Chociaż gołębie są symbolem pokoju i miłości, to jednak nie są lubiane przez konserwatorów zabytków a ornitolodzy przypominają, żeby nie dokarmiać gołębi. Gołębie najczęściej spotykane w miastach, to grzywacze i sierpówki, tych także nie brakuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. To one przyprawiają o ból głowy zarządców budynków, ponieważ poprzez kwaśny odczyn odchodów gołębich niszczeją elewacje budynków oraz pokrycia dachowe i rdzewieją metalowe elementy konstrukcji, tj. parapety i rynny. Musimy pamiętać, że gołębie świetnie sobie poradzą bez naszej pomocy. Specjaliści apelują, by nie dokarmiać dziko żyjących zwierząt, w tym również ptaków.

I jeszcze jedna ważna sprawa, pamiętajmy o tym, że jeśli mamy karmnik np. na balkonie, musimy go co dwa tygodnie sparzyć wrzątkiem, tak by dokarmianie nie przyczyniło się do rozprzestrzeniania się chorób ptaków. Bowiem dziko żyjącym gołębiom towarzyszą liczne pasożyty. Niektóre z nich mogą być groźne dla człowieka. Do najniebezpieczniejszych należą takie jak obrzeżek gołębi (który jest kleszczem) i ptaszyniec. Ich ukąszenia mogą powodować groźne alergie a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Można zauważyć, że w okresie letnim popularnym punktem rodzinnych spacerów jest dokarmianie ptaków. Ale okazuje się, że tym szkodzimy nie tylko sobie, ale również gołębiom, bowiem ptaki tracą naturalny instynkt przetrwania. Latem dzikie zwierzęta nie cierpią z powodu głodu, a przez dokarmianie latem niestety ciężej im zimą.

Segregujemy śmieci!

 

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy o segregowaniu śmieci! Mimo informacji w prasie, telewizji i radiu, mieszkańcy nadal mają wątpliwości z segregowaniem odpadów. Nie ma się czemu dziwić, bowiem na rynek konsumencki trafiają coraz to nowe opakowania produktów, które tak naprawdę są mieszanką wielu materiałów. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko a przede wszystkim nie narażajmy się na wyższe koszty wywozu nieczystości, bowiem firma Remondis wystąpiła do Urzędu Miasta o podniesienie opłat za śmieci – 48 złotych od osoby.

Pamiętajmy też, że nie wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów choćby przez jednego lokatora, odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Prawo stanowi, że jeżeli śmieci nie będą segregowane, odpowiedzialność poniosą wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości. Taka zbiorowa odpowiedzialność wynika z trudności w ustaleniu kto, mimo zadeklarowanej segregacji odpadów nie wykonuje ich selekcji. W praktyce oznacza to, że wszyscy mieszkańcy bloku mogą zapłacić więcej, mimo że segregują, nawet gdy tylko jeden sąsiad tego nie robi.

Warto zatem zwrócić uwagę na to, co wrzucamy do danego kontenera, by nie narażać ani siebie, ani sąsiadów na dodatkowe koszty.

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wpływającymi od Państwa zarzutami dotyczącymi funkcjonowania tylko jednej kasy w budynku administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” uprzejmie informujemy, iż jest to podyktowane tylko i wyłącznie względami ekonomicznymi.

Notorycznie zmieniające się przepisy determinujące funkcjonowanie tego rodzaju placówek (także przepisy podatkowe) powodują konieczność ponoszenia przez Spółdzielnię coraz większych kosztów.

Wiele Spółdzielni w Polsce wycofało się z bezpośredniej obsługi kasowej dla Mieszkańców, nie mniej jednak dostrzegając popyt na tego rodzaju usługę zamierzamy ją kontynuować. Konieczne jest jednak przedstawienie Państwu informacji mogących znacząco usprawnić korzystanie z kasy. Dlatego też zwracamy się z gorąca prośbą do osób korzystających z kasy o wyrozumiałość i korzystanie z obsługi kasowej w różnych godzinach, nie tylko w poniedziałki w godz. 8.00 – 11.00, gdyż tylko wtedy obserwujemy znaczące natężenie obłożenia kasy, co powoduje niepotrzebne kolejki i ogólne zdenerwowanie osób czekających do kasy. W pozostałych dniach kasa nie jest szczególnie oblegana co umożliwia Mieszkańcom korzystanie z niej bez zbędnych kolejek.

Przypominamy jednocześnie, iż Nasi Mieszkańcy posiadają indywidualne rachunki bankowe do wpłat czynszowych i możliwe jest dokonanie stałego zlecenia za pośrednictwem banku, do czego Państwa szczególnie zachęcamy. Dodatkowo przypominamy, iż kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (w czwartek od 8.30 – 16.30).

Z POWAŻANIEM ZARZĄD SM KRZEMIONKI

 

Informacja

Informacja
Szanowni Mieszkańcy,
Pragniemy Państwu przypomnieć,
iż opłaty czynszowe należy dokonywać
na indywidualny nr konta bankowego