Nieruchomości na osiedlu Stawki

Budynki: 12,15,16,17,18,19,20

Budynki: 21,22,25,26,27,28,29,30

Budynki: 37,38,39,40

Budynki: 81,82,83

Budynki: 66,67,68,69,70,71

Budynki: 72,73,74,75,76

Budynki: 95,96,97,98,100

Budynki: 49,50,51,52,53,54,55

Zespół 24 garaży na os. Stawki

Zespół 15 garaży na os. Stawki

 

Nieruchomości na osiedlu Patronackim

Budynki: 11,12,13,14,15,16,17,18

Budynki: 21,22,23,25

Budynki: 26,27,28

Budynki: 30,31,32,36

Budynki: 33,34,35

Zespół 15 garaży na os. Patronackie nr 20

Zespół 11 garaży na os. Patronackie nr 37

 

Nieruchomości przy ulicy Radwana

Budynki: 12,14

 

Nieruchomości przy ulicach: Rynek i Siennieńska

Budynki: Rynek 9, Siennieńska 9

 

Nieruchomości na osiedlu Rosochy

Budynki: 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

Budynki: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

Budynki: 4,5,6,7,8,9,10

Budynki: 11,12,13,14,15,16,17

Budynki: 81,82,83,84,85,86

Budynki: 74,76,79

Budynki: 87,88,90,91,92

Budynki: 93,99,100,101,102,103

Budynki: 105,111

Zespół 60 garaży na os. Rosochy nr 45

Zespół 30 garaży przy ul. Słonecznej 44

Zespół 28 garaży przy ul. Słonecznej 42

 

Nieruchomości na osiedlu Ogrody

Budynek: 5

Budynek: 24