Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.12.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 599 2 862 926,38 815 3 481 361,58
1 m-c 225 135 101,49 317 194 733,52
2 m-ce 86 96 078,60 115 119 916,66
pow. 3 m-cy 288 2 631 746,29 383 3 166 711,40

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.12.2018 r. w porównaniu do stanu na 30.11.2018 r.

 

Opis   Stan na 31.12.2018 r. Stan na 30.11.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 599 2 862 926,38 606 2 840 037,84
1 m-c 225 135 101,49 222 131 806,57
2 m-ce 86 96 078,60 100 106 864,66
pow. 3 m-cy 288 2 631 746,29 284 2 601 366,61