Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.07.2019 r.
w porównaniu do stanu na 30.06.2019 r.

 

Opis   Stan na 31.07.2019 r. Stan na 30.06.2019 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 512 2 776 736,78 738 3 015 090,06
1 m-c 161 103 117,58 311 176 776,59
2 m-ce 72 82 102,78 106 117 030,33
pow. 3 m-cy 279 2 591 516,42 321 2 721 283,14

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.07.2019 r.
w porównaniu do stanu na 31.07.2018 r.

 

Opis   Stan na 31.07.2019 r. Stan na 31.07.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 512 2 776 736,78 588 2 954 661,23
1 m-c 161 103 117,58 200 125 802,22
2 m-ce 72 82 102,78 89 92 878,37
pow. 3 m-cy 279 2 591 516,42 299 2 735 980,64