Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.07.2017 r. w porównaniu do stanu na 30.06.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.07.2017 r. Stan na 30.06.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 689 3 497 777,19 866 3 700 771,01
1 m-c 240 152 136,75 350 218 240,73
2 m-ce 112 120 204,82 138 147 707,74
pow. 3 m-cy 337 3 225 435,62 378 3 334 822,54

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.07.2017 r. w porównaniu do stanu na 31.07.2016 r.

 

Opis   Stan na 31.07.2017 r. Stan na 31.07.2016 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 689 3 497 777,19 647 4 072 569,13
1 m-c 240 152 136,75 199 127 965,93
2 m-ce 112 120 204,82 102 117 042,94
pow. 3 m-cy 337 3 225 435,62 346 3 827 560,26

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.05.2017 r. w porównaniu do stanu na 30.04.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.05.2017 r. Stan na 30.04.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 770 3 708 780,57 749 3 793 166,85
1 m-c 299 185 354,64 283 168 712,69
2 m-ce 116 124 451,12 118 133 796,55
pow. 3 m-cy 355 3 398 974,81 348 3 490 657,61

 

 Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.05.2017 r. w porównaniu do stanu na 31.05.2016 r.

 

Opis   Stan na 31.05.2017 r. Stan na 31.05.2016 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 770 3 708 780,57 780 4 432 360,11
1 m-c 299 185 354,64 276 166 153,94
2 m-ce 116 124 451,12 117 131 662,81
pow. 3 m-cy 355 3 398 974,81 387 4 134 543,36

 

 Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.03.2017 r.

 

Opis Stan na 31.03.2017
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 713 3 793 805,77
1 miesiąc 246 149 208,47
2 miesiące 130 146 439,88
powyżej 3 miesięcy 337 3 498 157,42

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 28.02.2017 r.

 

Opis Stan na 28.02.2017
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 766 3 828 821,73
1 miesiąc 314 195 699,30
2 miesiące 121 136 009,65
powyżej 3 miesięcy 331 3 497 112,78

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.01.2017 r.

 

Opis Stan na 31.01.2017
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 735 3 849 405,82
1 miesiąc 281 178 495,78
2 miesiące 116 132 981,17
powyżej 3 miesięcy 338 3 537 928,87

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.12.2016 r.

 

Opis Stan na 31.12.2016
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 701 3 870 400,07
1 miesiąc 251 158 245,05
2 miesiące 102 116 341,68
powyżej 3 miesięcy 348 3 595 813,34

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.11.2016 r.
w porównaniu do stanu na 30.11.2015 r.

 

Opis Stan na 30.11.2016 Stan na 30.11.2015 Zmiana 30.11.2016 / 30.11.2015
  ilość wartość ilość wartość ilość wartość
  szt. szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień
miesiąca,  w tym
709 3 883 698,28 717 4 496 623,50 - 8 - 612 925,22
1 m-c 259 161 162,50 234 145 327,28 25 15 835,22
2 m-ce 123 135 755,95 93 109 122,38 30 26 633,57
pow. 3 m-cy 327 3 586 779,83 390 4 242 173,84 - 63  -655 394,01

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.10.2016 r.

 

Opis Stan na 31.10.2016
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 717 3 946 932,76
1 miesiąc 274 173 825,56
2 miesiące 103 112 065,97
powyżej 3 miesięcy 340 3 661 041,23

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.09.2016 r.

 

Opis Stan na 30.09.2016
 ilość (szt.)  wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 692 3 953 856,23
1 miesiąc 244 154 138,91
2 miesiące 91 104 901,55
powyżej 3 miesięcy 357 3 694 815,77

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.06.2016 r.

 

Opis Stan na 30.06.2016
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 806 4 408 718,31
1 miesiąc 287 172 764,82
2 miesiące 129 141 621,41
powyżej 3 miesięcy 390 4 094 332,08

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.03.2016 r.

 

Opis Stan na 31.03.2016
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 719 4 341 811,24
1 miesiąc 256 150 557,38
2 miesiące 96 108 426,38
powyżej 3 miesięcy 367 4 082 827,48

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.01.2016 r.

 

Opis Stan na 31.01.2016
ilość (szt.) wartość (zł)
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca, w tym: 871 4 558 204,76
1 miesiąc 326 195 524,32
2 miesiące 140 153 677,73
powyżej 3 miesięcy 405 4 209 002,71