Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 28.02.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.01.2018 r.

 

Opis   Stan na 28.02.2018 r. Stan na 31.01.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 745 3 365 008,12 765 3 395 676,12
1 m-c 290 177 981,92 302 188 248,85
2 m-ce 112 121 161,65 113 121 766,63
pow. 3 m-cy 343 3 065 864,55 350 3 085 660,64

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 28.02.2018 r. w porównaniu do stanu na 28.02.2017 r.

 

Opis   Stan na 28.02.2018 r. Stan na 28.02.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 745 3 365 008,12 766 3 828 821,73
1 m-c 290 177 981,92 314 195 699,30
2 m-ce 112 121 161,65 121 136 009,65
pow. 3 m-cy 343 3 065 864,55 331 3 497 112,78

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.01.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.01.2018 r. Stan na 31.12.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 765 3 395 676,12 815 3 481 361,58
1 m-c 302 188 248,85 317 194 733,52
2 m-ce 113 121 766,63 115 119 916,66
pow. 3 m-cy 350 3 085 660,64 383 3 166 711,40

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.01.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.01.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.01.2018 r. Stan na 31.01.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 765 3 395 676,12 735 3 849 405,82
1 m-c 302 188 248,85 281 178 495,78
2 m-ce 113 121 766,63 116 132 981,17
pow. 3 m-cy 350 3 085 660,64 338 3 537 928,87