Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.05.2019 r.
w porównaniu do stanu na 30.04.2019 r.

 

Opis   Stan na 31.05.2019 r. Stan na 30.04.2019 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 659 2 933 118,44 649 2 928 064,61
1 m-c 263 156 832,00 252 152 948,01
2 m-ce 90 99 525,08 93 100 929,05
pow. 3 m-cy 306 2 676 761,36 304 2 674 187,55

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.05.2019 r.
w porównaniu do stanu na 31.05.2018 r.

 

Opis   Stan na 31.05.2019 r. Stan na 30.04.2019 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 659 2 933 118,44 742 3 200 899,82
1 m-c 263 156 832,00 300 180 383,33
2 m-ce 90 99 525,08 106

112 872,72

pow. 3 m-cy 306 2 676 761,36 336 2 907 643,77