Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.12.2017 r. w porównaniu do stanu na 30.11.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.12.2017 r. Stan na 30.11.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 815 3 481 361,58 756 3 455 266,10
1 m-c 317 194 733,52 288 180 133,51
2 m-ce 115 119 916,66 99 110 290,73
pow. 3 m-cy 383 3 166 711,40 369 3 164 841,86

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.12.2017 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2016 r.

 

Opis   Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 815 3 481 361,58 701 3 870 400,07
1 m-c 317 194 733,52 251 158 245,05
2 m-ce 115 119 916,66 102 116 341,68
pow. 3 m-cy 383 3 166 711,40 348 3 595 8131,34

 
 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.11.2017 r. w porównaniu do stanu na 31.10.2017 r.

 

Opis   Stan na 30.11.2017 r. Stan na 31.10.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 756 3 455 266,10 748 3 421 628,50
1 m-c 288 180 133,51 277 170 576,53
2 m-ce 99 110 290,73 113 122 875,07
pow. 3 m-cy 369 3 164 841,86 358 3 128 176,90

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.11.2017 r. w porównaniu do stanu na 30.11.2017 r.

 

Opis   Stan na 30.11.2017 r. Stan na 30.11.2016 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 756 3 455 266,10 709 3 883 698,28
1 m-c 288 180 133,51 259 161 162,50
2 m-ce 99 110 290,73 123 135 755,95
pow. 3 m-cy 369 3 164 841,86 327 3 586 779,83

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.10.2017 r. w porównaniu do stanu na 30.09.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.10.2017 r. Stan na 30.09.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 748 3 421 628,50 735 3 539 394,25
1 m-c 277 170 576,53 272 172 226,73
2 m-ce 113 122 875,07 107 114 444,01
pow. 3 m-cy 358 3 128 176,90 356 3 252 723,51

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.10.2017 r. w porównaniu do stanu na 31.10.2016 r.

 

Opis   Stan na 31.10.2017 r. Stan na 31.10.2016 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 748 3 421 628,50 717 3 946 932,76
1 m-c 277 170 576,53 274 173 825,56
2 m-ce 113 122 875,07 103 112 065,97
pow. 3 m-cy 358 3 128 176,90 340 3 661 041,23

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.09.2017 r. w porównaniu do stanu na 31.08.2017 r.

 

Opis   Stan na 30.09.2017 r. Stan na 31.08.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 735 3 539 394,25 688 3 543 859,36
1 m-c 272 172 226,73 236 148 296,93
2 m-ce 107 114 444,01 109 119 755,12
pow. 3 m-cy 356 3 252 723,51 343 3 275 807,31

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.09.2017 r. w porównaniu do stanu na 30.09.2016 r.

 

Opis   Stan na 30.09.2017 r. Stan na 30.09.2016 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 735 3 539 394,25 692 3 953 856,23
1 m-c 272 172 226,73 244 154 138,91
2 m-ce 107 114 444,01 91 104 901,55
pow. 3 m-cy 356 3 252 723,51 357 3 694 815,77