Działalność Klubu Seniora w ODS „Malwa” rok 2023

Styczeń 2023

 • Seniorzy przebrani za stary i nowy rok oraz aniołów przywitali Nowy Rok 2023, a pożegnali 2022 na zabawie Sylwestrowej zorganizowanej przez ODS „Malwa”.

1

 • Seniorzy z Klubu seniora w ODS „malwa” uczestniczyli w wernisażu wystawy pt. „Wokół kobiety” Tadeusza Szypkowskiego w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowieckim Browarze Kultury.
 • Grupa teatralno-wokalna „Metamorfoza” z Klubu Seniora w ODS „Malwa” wystąpiła z programem artystycznym na koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanym przez pracowników ODS „Malwa”.

2

 • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Klubie Seniora. Babcie i dziadkowie otrzymali życzenia od przewodniczącej Klubu, a grupa „Metamorfoza „ zaprezentowała część artystyczną : piosenki, wiersze, scenki humorystyczne oraz ciekawe konkursy z nagrodami.

3

 • Karnawałowo w Klubie Seniora – oprawę artystyczną przygotowała grupa „Metamorfoza”. „Ore, ore, sia ba da…” śpiewali „Cyganie”, a później razem z Wodzirejem zaśpiewali i zatańczyli walca, walczyka. Wtorkowe spotkania seniorów organizowane są co tydzień (z przerwą wakacyjną, wielkopostną) przy muzyce, śpiewie, herbatce i słodkim poczęstunku i o różnej tematyce np. na ludową nutę, walentynkowe itp.

Luty 2023

 • Walentynkowy wieczór w Klubie Seniora Przewodnicząca Klubu Grażyna Maj złożyła życzenia wszystkim radosnych walentynek. Walentynki to święto nie tylko zakochanych to dzień radości, życzliwości, miłości, szacunku i przyjaźni. Grupa „Metamorfoza wykonała najpiękniejsze piosenki o miłości. Stroje w kolorze serc, konkursy z nagrodami, serduszkowe słodkości.
 01  02

 

 • Seniorzy z Klubu w „Malwie” z żalem żegnali radosny czas zabaw, balonów karnawałowych. Był konkurs na najbardziej kolorowy i pomysłowy kostium, tańce wspólne śpiewanie. Grupa „Metamorfoza” zaśpiewała piosenki „Tak żyć”, „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.
 • Przewodnicząca Grażyna Maj reprezentowała Klub z ODS „Malwa” na uroczystym spotkaniu z okazji X – lecia Klubu Seniora „Młodzi duchem”.
 4  5

 

Maj 2023

 • Z okazji Dnia Matki w Klubie gościliśmy Teatr Żywego Słowa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Św., którego członkowie przedstawili sztukę pt. „Matka”, a grupa „Metamorfoza” zaprezentowała wiersze i piosenki o matce.
 04  08

 

 • Seniorzy uczestniczyli w zajęciach gimnastyczno – relaksacyjnych w ODS „Malwa” oraz w projekcie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych (dzięki wieloletniej współpracy Klubu Seniora z Malwy ze Stowarzyszeniem) zajęcia fotograficzne, rysunek ołówkiem, wycieczka szlakiem, drewnianej architektury sakralnej w powiecie ostrowieckim i opatowskim.
 03  05
 06  07
17  

 

 • Grupa „Metamorfoza” z Klubu Seniora w ODS „Malwa” uczestniczyła w IX Ostrowieckich Senioraliach. Zaprezentowała scenkę humorystyczną i piosenki.
 a2  a4  a8

 

Czerwiec 2023

 • Uczestniczyliśmy w warsztatach animacyjno-integracyjnych 5 Klubów Seniora z Ostrowca i Starachowic. Spotkanie zorganizował LGD Krzemienny Krąg. Zwiedzaliśmy też Bałtowski Park Jurajski.
a5 a7 a11

 

 • Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Ojca i pozostałe lata. „Metamorfoza” przygotowała program artystyczny.
 • Seniorzy i grupa „Metamorfoza” brali udział w festynie rodzinnym w miejscowości Przyborów zorganizowanym przez KGW Wólka Bodzechowska dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca.

a13

 • W poniedziałki Seniorzy z Klubu brali udział w zajęciach wokalnych dla seniorów  z instruktorem muzycznym organizowanych przez ODS „Malwa”.

Wrzesień 2023

 • „A nam jest szkoda lata”. Ognisko – grill w kąciku ekologicznym „Zwierzyniec” na Gutwinie. Kiedy kiełbaski piekły się nad ogniskiem seniorzy śpiewali piosenki biesiadne, ludowe przy akompaniamencie akordeonisty.
 a1  a6
 a3  a9

 

 • Seniorzy uczestniczyli w pikniku sąsiedzkim „W kolorach jesieni” w Sudole na zaproszenie Grupy „Aktywny Sudół”.

a10

 

 • Spotkanie wtorkowe pt. „Dzień Kapelusza”. Przewodnicząca Klubu przedstawiła historię kapeluszy, mówiła o różnych rodzajach kapeluszy damskich i męskich. „Metamorfoza” śpiewała piosnki. Odbył się konkurs na najbardziej pomysłowy kapelusz.
 1  23
 27  30

 

Październik 2023

 • Seniorzy z Klubu w „Malwie” (10 osób) brało udział w Organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w projekcie „Wojaże dla wrażeń” – uczestniczyli w spektaklu teatralnym w Teatrze w Radomiu.
19 34 32

 

Listopad 2023

 • Z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Klubie Seniora w ODS „Malwa”przygotowano uroczyste spotkanie. Część artystyczną z pieśniami patriotycznymi przedstawiła grupa „Metamorfoza”, a z okazji przypadającego 14 XI Ogólnopolskiego Dnia Seniora przewodnicząca Klubu złożyła seniorom serdeczne życzenia.
 4  22  16

 

 • W wielu organizowanych przez Klub Seniora z ODS „Malwa” Pani Anna Radosz – Prezes S.M. „Krzemionki, Pani Halina Kapuśniak – przewodnicząca Rady Osiedla Stawki.
 • Podczas uroczystości patriotycznej pt. „Niepodległa” organizowanej przez ODS „Malwa” Seniorzy z Klubu Seniora wystąpili w montażu słowno – muzycznym.
 15  29

 

 • Seniorzy uczestniczyli w wernisażu prac Jerzego Wójtowicza- artysty malarza z Wólki Bodzechowskiej.
 7  14

 

 • Wieczór wróżb andrzejkowych w Klubie Seniora. W magiczny świat wróżb, czarów i zabaw z woskiem zaprosiły uczestników spotkania czarowniczki – seniorki. Bo w Andrzejki fajna jest zabawa wróżb różnych gromada, wosku wylewania, butów przestawiania.
 9  10  28
 24  26  36

 

Grudzień 2023

 • Seniorzy z klubu seniora uczestniczyli w zabawach Mikołajkowych organizowanych przez ODS "Malwa"
 13  12  20

 

 • Seniorzy uczestniczyli w spotkaniu Wigilijnym w „Malwie”. Z zainteresowaniem oglądali jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z koła teatralnego z „Malwy”. Było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonisty.
 5  21  33

Klub Seniora uczcił 104 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Klub Seniora uczcił 104 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Dzień Seniora. Spotkanie odbyło się w ODS Malwa.

 

dzien seniora 2022 1 dzien seniora 2022 1

Zajęcia wokalne w ODS "Malwa" dla Seniorów

zajecia wokalne 1 zajecia wokalne 1 zajecia wokalne 1 zajecia wokalne 1 zajecia wokalne 1