Aktualności

Bonifikata za przekształcenia

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” wystąpił do Urzędu Miasta z pismem o udzielenie informacji na temat wysokości opłaty jednorazowego jej wniesienia oraz bonifikaty ustalonej w drodze uchwały Rady Miasta w dniu 21 lutego bieżącego roku.

- Taka informacje jest nam niezbędna, ponieważ rozważamy zamiar jednorazowego wniesienia opłat przekształceniowych przy jednoczesnym skorzystaniu z bonifikaty ustalonej przez radnych. Przygotujemy stosowną uchwałę, która znajdzie się w porządku obraz Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zaplanowanego na 2 czerwca. Chcemy też jak najwcześniej rozpocząć procedury przekształcenia - informuje Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Prezes Mirosław Kaczmarczyk dodaje, że mieszkańcy mogą w tym zakresie liczyć na pomoc Spółdzielni.
- My te opłaty założymy za mieszkańców, tak aby mogli skorzystać z maksymalnej stawki, ustalonej przez Sejm. Bowiem z każdym rokiem wysokość bonifikaty będzie malała o 10 procent - dodaje Prezes SM „Krzemionki”, Mirosław Kaczmarczyk.

Konieczność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy budynków mieszkalnych i wielorodzinnych na osiedlach Stawki i Rosochy. Na osiedlu Stawki są to bloki o numerach: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Na osiedlu Rosochy są to bloki o numerach: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 81, 82, 83, 84, 85, 86.