W nowym roku zmiany odbiorze śmieci

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała umowę na odbiór śmieci komunalnych z firmą „Fart Bis” z Kielc. Od 1 stycznia 2020 roku ten podmiot będzie odbierać śmieci z istniejących punktów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”, których jest blisko 60.

Na spotkaniu, jakie odbyło się w Urzędzie Miasta firma oświadczyła, że będzie dokonywała odbioru śmieci segregowanych i niesegregowanych z własnych pojemników, które dostarczy do istniejących punktów. W związku z tym mieszkańcy do dnia 31 grudnia zobowiązani są wrzucać śmieci do istniejących pojemników, które Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” dzierżawi od firmy „Remondis”. Natomiast od 1 stycznia, gdy się pojawią się pojemniki firmy „Fart Bis”, należy zostawiać śmieci tylko w nich. Jak informuje Jerzy Kuźnia, zastępca prezesa SM „Krzemionki”, Spółdzielnia jeszcze nie wypowiedziała umowy z firmą „Remondis” jak również nie ma podpisanej z firmą „Fart Bis”.

Wyższa będzie też od nowego roku opłata za śmieci. Od jednej osoby będzie naliczana stawka 16 złotych miesięcznie. To nie jedyne zmiany w gospodarce śmieciowej, jakie będą obowiązywać od nowego roku.

- Zwiększają się wymagania odnośnie odbioru odpadów. Firma ma wręcz obowiązek monitorowania segregowania odpadów i informowania gminę. Urząd Miasta w przypadku nie segregacji będzie obciążał mieszkańców całego bloku zwiększoną opłatą z tytułu odbioru. Będzie stosowana odpowiedzialność zbiorowa. Czyli wszyscy mieszkańcy, którzy są przypisani do danego punktu odbioru śmieci, będą płacili wyższą stawkę. Kontrole będzie prowadził odbiorca, a jej wyniki będą weryfikować pracownicy wytypowani przez Urząd Miasta - powiedział Jerzy Kuźnia, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

W nowym roku na terenie Spółdzielni zwiększy się liczba pojemników na odpady. Wynika to z faktu, że nowy odbiorca nie posiada wielkogabarytowych, a jedynie o pojemności 1,6 metra sześciennego. Nowe pojemniki będą oznakowane i pomalowane zgodnie z wytycznymi ustawy śmieciowej, czyli w kolorze żółtym, niebieskim, zielonym, a na odpady niesegregowane w kolorze czarnym.

Z dniem 31 grudnia kończy się działalność presegregatorów. Spółdzielnia nie przedłużyła umowy, która obowiązywała na mocy porozumienia z firmą „Remondis”, a której celem była lepsza segregacja i edukacja mieszkańców, co do sposobu segregacji.